miniBB: free php bulletin board and forum software
- Sign Up - Forums - Reply - Statistics - Search - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)


www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / AM, LMŽD, / Lietuvos Medžiotojų Draugija
<< 1 ... 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . >>

Author Message
Anonimas


# Posted: 23 Sep 2019 12:57


Į miško žemę taip, bet i ūkio valdą galima ir neleisti visokių, pavojinga gi, užneš dar kokią bacilą į ekologinį ūkį, bet to nebus, nes patys medžiotojai gali būti išprašyti kartu su boikotuotojais

Gediminas
Hunting forever

Member

# Posted: 23 Sep 2019 13:44 - Edited by: Gediminas


Mano kukliu supratimu, daug išvedžiojimų bei "išradingų" svarstymų čia nereikia.
Medžioklės procesas LT yra aprobuotas Medžioklės įstatymu bei kitais poįstatyminiais dokumentais. Ekoteroristų veikla įstatymiško pagrindimo neturi.
Veikdami jie vadovaujasi Europos Žmogaus teisių konvencijos 10 (Saviraiškos laisvė) ir 11 (Susirinkimų ir asociacijos laisvė) straipsniais. Kam įdomu jie čia - https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_LIT. pdf
Juose abiejuose (beveik vienodai) aiškiai yra parašyta:
2. Naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai yra susiję ir su
pareigomis bei atsakomybe, gali būti priklausomas nuo tam tikrų
formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas
ir kurios demokratinėje visuomenėje yra būtinos
valstybės saugumo,
teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią
viešos tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių
sveikatą ar moralę
, taip pat kitų asmenų garbę ar teises
, užkirsti
kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės
valdžios autoritetą ir bešališkumą

Tuo remiantis, tereikia MĮ (gal 5 straipsnį?) papildyti tuo, kad jokios asociacijos ar joms priklausantys asmenys, negali tiesiogiai kištis į vykstantį medžioklės procesą, bandydami jį paveikti, trukdyti (trikdyti), stabdyti ar pan., dėl galimo pavojingumo (visgi tai ginkluotas procesas, kuriame šaudoma ir t. t.) jų pačių sveikatai ir/ar net gyvybei. Ir numatyti (pritaikyti) ANK sankcijas už tokią, anti įstatyminę veiklą. Taškas .
Norite protestuoti, mitinguoti, etc., išreikšti save taikiomis priemonėmis - prašome, gerb. ekoteroristai, bet TIK saugioje (geriausiai pažįstamoje) jums aplinkoje - mieste. Tad, nei žingsnio į miškus, vykstant juose medžioklėms, nes tai labai pavojinga ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Gediminas
Hunting forever

Member

# Posted: 23 Sep 2019 14:07 - Edited by: Gediminas


Be EŽTK, mūsų teisės ir laisvės tvarkingai aprašytos ir LR Konstitucijoje:
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.

28 straipsnis
Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

36 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

Kuo, manau, reikia remtis, prevenciškai papildant LR Medžioklės įstatymą .

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 23 Sep 2019 15:20


Gediminas

Įsivaizduokite situaciją: atvyksta medžiotojai į savo plotus ir tuo pat metu pasirodo "miško lankytojai" - taikūs, romūs, bet jų pakankamai daug ir jie neketina trauktis, nes mano, kad jie turi ne mažiau teisių būti miške, nei medžiotojai. Ir taip kiekvieną kartą - tiek prie bokštelių, tiek prieš varymines ir t.t. Jie nekonfliktuoja, ne nebando diskriminuoti medžiotojų, bet ir nesileidžia jų diskrimiuojami, t.y. nemato pagrindo būti išprašytais iš miško, nes kažkas tuo pat metu sumąstė pašaudyti į žvėris... Šiuo atveju 28 Konstitucijos straipsnis taikomas tiek "miško lankytojams", tiek medžiotojams...

Štai ir klausimas: kaip turi būti iš anksto skelbiama apie planuojamą medžioklę, kaip tai turi suteikti medžiotojams galimybes vykdyti medžioklę ir kaip tuo pačiu metu apriboti miško lankytojų kišimąsi...

Gediminas
Hunting forever

Member

# Posted: 23 Sep 2019 15:50


vovocka
taikūs, romūs, bet jų pakankamai daug ir jie neketina trauktis, nes mano, kad jie turi ne mažiau teisių būti miške, nei medžiotojai.
Kaip ir teisingai Jūs viską sakote . Tik aš rašiau ne apie "taikius lankytojus", o aktyvius bei agresyvius ekoteroristus, kurie buvo matomi anksčiau patalpintame video bei reklamuojami, lyg ir 15 min., straipsnyje. Čia aš apie juos ...
Taikiems miško lankytojams, jei tik būtų neįrodoma, kad tai yra organizuotas ("kultūrinis" ar kt.) renginys, negaliotų net LMT 14 straipsnis ...
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAI S.460157/asr

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

LMD
Medžiotojas

Member

# Posted: 23 Sep 2019 18:52


Vadovaujantis Medžioklės taisyklių, 39 p. medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatytą medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad būtų skirtas papildomas limitas šiems gyvūnams sumedžioti. Su Prašymu turi būti pateikiamas ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytos savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas.
https://drive.google.com/open?id=1Ur1nb8fpmGKw0DWz 0ilm3xMscxP6-JIu

Anonimas


# Posted: 23 Sep 2019 20:06


Tuo remiantis, tereikia MĮ (gal 5 straipsnį?) papildyti tuo, kad jokios asociacijos ar joms priklausantys asmenys, negali tiesiogiai kištis į vykstantį medžioklės procesą, bandydami jį paveikti, trukdyti (trikdyti), stabdyti ar pan., dėl galimo pavojingumo (visgi tai ginkluotas procesas, kuriame šaudoma ir t. t.) jų pačių sveikatai ir/ar net gyvybei.
Gal nereikėtų vardinti, erzinti ar sureikšminti kai kurias organizacijas . Tiesiog žodis- Draudžiama. Tai pagelbėtų ir savaitgalinių motociklininkų sudrausminimui, nes variminių medžioklių metų dažnai tenka susidurti su motociklininkais kurie ne pravažiuoja per plotus, o suka ratus (treniruojasi krosiniais motociklais) ir nekreipia dėmesio į prašymus, aiškina, kad miškas visų mūsų namai

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 08:24


Anonimas

Va todėl ir manau, kad LMD turėtų labai rimtai aptarti su teisininkais (tarp medžiotojų gi yra rimtų teisės žinovų) galimus variantus. Agresyvius ekoteroristus sutramdyti paprasta - čia jau veikia ir savigyna, reaguotų ir policija. O va "taikius" aktyvistus sutramdyti teisiškai neįmanoma - bent jau kol kas. Nėra apibrėžta teisė medžioti ir būti netrukdomiems miško lankytojų ar "taikių sabotuotojų". Medžioklė turi tapti a'la "uždaru renginiu", į kurio teritoriją patekti gali tik ir tik medžiotojai, kol vyksta medžioklės procesas. Vadinasi turi būti skelbiama medžioklės pradžia ir pabaiga, o visokiems aktyvistams, trukdantiems medžioti pačiais įvairiausiais būdais, turi būti numatytos sankcijos Administracinių nusižengimų kodekse, juos supakuoti turėtų būti policijos pareiga.

Zigmant
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 08:56


Vokietijoje , pamiškėje šalia automobilių stovėjimo aikštelės mačiau plakatą, gaila tada nepagalvojau nufotografuoti, tekstas maždaug toks : šioje teritorijoje vyksta laukinių gyvūnų populiacijos reguliavimas (medžioklė), šaudoma, vaikščioti ir važinėti draudžiama 2 valandas, pažeidusiems prašymą sveikatos draudimas negalioja.

GZZJ

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 09:06


Zigmant

Liuks - vadinasi yra praktika kitose šalyse. Tereikia susitikrinti ir ją perimti. Keičiantis laikams, turi keistis ir įstatymai.

forester99
Hunting forever

Member

# Posted: 24 Sep 2019 09:16


Kažkada,t.y. prieš kelis metelius ant Lietuvos oficialios ir ne tik organizacijos bandė savanoriškai-priverstinai suregistruoti naminius gyvūnus(kates bei šunis).Rezultate išėjo šnipštas dėl labai paprastų,bet šiuolaikinei visuomenei nesuprantamų priežasčių - įstaigos bei organizacijos "futbolinosi" bei kratėsi atsakomybės kas tai turi vykdyti,kontroliuoti ir t.t.,nes nėra nei fizinių,nei finansinių pajėgumų,o galiausiai oficialiosios institucijos pareiškė,jog yra svarbesnių reikalų.Taip viskas nugrimzdo į nebūtį,o visuomenė liko tvarkytis su šia problema pati sau arba pavieniui.
Taip manau šiuo atveju galimai nutiktų ir "santykių kare" tarp medžiotojų(pavienių bei organizuotų) su kitaip manančiais.Teisinio pagrindo gal ir galima būtų rasti šiame reikale,bet kaip visa tai realiai veiks?Juk medžioklė ar vykimas į medžioklę vyksta čia ir dabar,kaip ir galimas kitaip manančių taikus protestas,tačiau visas galimo konflikto teisinis ar dar koks išsprendimas(aišku jei toks įmanomas šiais laikais?) galimai įvyks tik kažkada.Aišku potencialus nukentėjusysis(-sieji) bus čia ir dabar medžiotojas(-jai),nes duotuoju atveju bus galimai sutrukdyta medžioklė ar vykimas į medžioklės vietą.Tad savo teises į teisėtą laisvalaikio praleidimą teks įrodinėti jau po įvykio.Gi policijos vaidmuo tokiais atvejais galimai taps tik stebėtojo vaidmenyje,nes abiejose barikadų pusėse "karui" greičiausiai bus pasitelktos emocijos.Tad išeitis viena - susitelkimas visos medžiotojų bendruomenės bei švietimas tiek viduje,tiek ir plačioje visuomenėje apie visus medžioklės procesus.Kitaip išdubasys po kelis ar po vieną ir tadu tyliai rūkysime kamputyje,o medžiot kiūtinsime kaip kokie šešėliai pagrioviais.

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 10:20


Susitelkimas gerai, bet būtinos ir teisinės garantijos. Pastatysi užrašą, kaip Vokietijos atveju - nusispjaus ir ignoruos. Draudimas lankytis miške vykstant medžioklei turi būti įteisintas, turi būti ir sankcijos už šio draudimo pažeidimus - konkrečiai ir aiškiai, kad nekiltų noro išsidirbinėti ar interpretuoti savaip.

albert
Hunting forever

Member

# Posted: 24 Sep 2019 12:23


Lengviausia yra sugalvot kokią draudžiančią nesąmonę, kai koks apsimiegojęs seimo ( nekyla noras rašyt iš didžiosios raidės) narys į ketvirtuosius metus , prisiminė, kad nieko nenuveikė. Reikia kokį draudimą sugalvot. Ir visai nesvarbu kas jį kontroliuos, kaip bus vykdomas. Bet užtat sau pliusiuką bus " užsidėjęs".
Nekurkim draudimų ,kurių nereikia, nes ir taip pirmaujam pasauly pagal draudžiančių įstatymų skaičių. Dabartiniai seimūnai jų sukurpė tikrai daug.
Duok durniui "arūdiją"- tai dar iššaus.

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 13:04


albert

Sukritikavote draudimus, bet nieko nepasiūlėte mainais? Tai ką darysite, kuomet prasidės taikūs protestais prieš medžiokles jūsų plotuose? Siūlykit.

Anonimas


# Posted: 24 Sep 2019 14:14


albert
ir taip pirmaujam pasauly pagal draudžiančių įstatymų skaičių

Kur galima pamatyti statistika?

forester99
Hunting forever

Member

# Posted: 24 Sep 2019 17:38 - Edited by: forester99


albert

Žodis "seimas" nėra tikrinių daiktavardžių kategorijoje,tad rašyti iš didžiosios raidės nėra reikalo,net jei ir taip atsitiktų,jog kažkada ši institucija nesuprantamu būdu užsitarnautų visaliaudinę pagarbą,kas šiai dienai skamba kaip utopinės tragikomedijos žanras.Tam priskirčiau jau betampančio madingu nekuriose šalyse "ekoterorizmo judėjimo" bei medžiotojų bendruomenės "santykių" sureguliavimą.Beje,šioje(tikrinių daiktavardžių kategorijoje) nėra "prezidentas" ir net "tėvynė" žodžių.

albert
Hunting forever

Member

# Posted: 24 Sep 2019 18:36


forester99
O aš norėčiau , kad Tėvynė, Prezidentas, Seimas būtų rašomi iš didžiosios raidės. Tai mums turėtų būti kaip Saulė , Mėnulis ar Lietuva.
Deja...

Vilnietis
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 20:26


vovocka
Sukritikavote draudimus, bet nieko nepasiūlėte mainais? Tai ką darysite, kuomet prasidės taikūs protestais prieš medžiokles jūsų plotuose? Siūlykit.

Greičiausiai nieko... Gal pasišaipysiu, palazdavosiu ir ... važiuosiu į kitą plotų pusę. Bandys sekti, pasuksiu namo... O gal vėliau grįšiu... O ką, Jūs tikitės dar medžioti ten kur banda nevispročių šūkauja? Manau nėra tikslo... Viską išbaidė...
Svarbiausia nesinervuoti! Linkiu visiems ramybės ir gražių medžioklės įspūdžių!

Vilnietis
Medžiotojas

Member

# Posted: 24 Sep 2019 20:27


albert


Ir aš norėčiau...

Anonimas


# Posted: 25 Sep 2019 10:57


Vilnietis

O jei toks sabotavimas kažkam taps gyvenimo prasme? Ate medžiokle, nes niekas nieko nedarys? Ar nematote, kas vyksta pasaulyje?

Anonimas


# Posted: 25 Sep 2019 13:30


O ar mes negalime sabotuoti, metus laiko neimam ginklo į rankas ir pažiūrim kas atsitiktų

albert
Hunting forever

Member

# Posted: 25 Sep 2019 16:32


Vyksta lenktynės - kas daugiau pavogs iš valstybės. Laikas spaudžia.

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 26 Sep 2019 14:29


Visuomet vogė ir vogs. Tema ne apie tai, o kaip išspręsti tikėtinas medžioklės sabotažo problemas.

albert
Hunting forever

Member

# Posted: 26 Sep 2019 15:23


Kiek tų sabotuotojų bus ? Na, 900 tebūnie, bet labai abejoju. Gal koks 90 " ant" LT. Tebūnie 900. Po vieną klubui. Bus kaip varovas papildomas.
Nėra čia jokia problema. O vat vagystės vardan vilko ar nendrinukės- čia jau valstybinis nusikaltimas.

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 27 Sep 2019 09:58


albert

Arba jūsų smegenys nepriima situacijos rimtumo, arba sąmoningai menkinate grėsmę . Tiek to - viską parodys ateitis. Lietuvai įprasta "gesinti gaistus", o ne vertinti potencialias grėsmes ir ieškoti sprendimų.

albert
Hunting forever

Member

# Posted: 27 Sep 2019 12:44


vovocka
Tikriausiai pačiam labai patinka anekdotai apie Vovočką ?
Vaidenasi tau tie sabotuotojai ir ekoteroristai.

vovocka
Medžiotojas

Member

# Posted: 27 Sep 2019 15:46


albert

Būtent iš rusiškų anekdotų prieš daugel metų ir kilo šio niko idėja. O ekoteroristų jau yra ir Lietuvoje, tik dar ne tokie nagli ir greit gesinami... kol kas.

LMD
Medžiotojas

Member

# Posted: 3 Oct 2019 12:06


Seniūnas kiekvieną kartą kritus vilkų apdraskytai avelei kviesdavo medžiotojus pasirašyti vilkų žalos akte. Gavome ministerijos išaiškinimą, kad neprivaloma važiuoti pasirašyti kasdien vis dėl avelės.

https://drive.google.com/open?id=1q4GXCN3bKCOTN13p wX_X6JZqGtI7P3oz

Anonimas


# Posted: 3 Oct 2019 13:01


LMD
Kur deti antspaudą naujoje patvirtintoje medziokles lapo formoje?

19.4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti medžioklės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).

Anonimas


# Posted: 3 Oct 2019 15:20


ant kaktos

<< 1 ... 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . >>
Your answer
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Disable BB codes *What's that?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Disable smilies

» Name  » Password 
You can post anonymously, entering just a nickname without password, if username is not taken by another member; or leaving both fields empty.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 14
Narių - 1 [ Fatality ]
Daugiausia: 228 [4 Apr 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2019