miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Varžybos, parodos, konkursai, renginiai. / Atviros šaudymo varžybos “Norma - Sauer Cup 2012"

Autorius Žinutė
skiepas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 6 Balandis 2012 14:11


ATVIROS ŠAUDYMO VARŽYBOS

“NORMA-SAUER CUP 2012”

ORGANIZATORIUS UAB „OKSALIS“

Š. m. gegužės 12 d. (šeštadienį) UAB „OKSALIS“ šaudymo centre, Giedrių km. Jurbarko rajone, vyks komandinės ir individualios šaudymo varžybos “Norma-Sauer Cup 2012”. Varžybose “Norma-Sauer Cup 2012“ dalyvauti gali visi, turintys galiojančius leidimus laikyti (nešioti) graižtvinį šautuvą ar turintys šaudymo sporto organizacijos nario pažymėjimą ir sumokėję 200-tų litų starto mokestį. Varžybos vyks tik graižtviniais šautuvais. Komandos privalo užsiregistruoti iš anksto, t.y. iki š.m. gegužės 9 dienos ir sumokėti startinį mokestį. Komandos narių tikslus sąrašas nėra svarbus - išankstinei registracijai pakanka komandos pavadinimo, atstovo vardo ir pavardės bei startinio mokesčio. Individualūs dalyviai gali registruotis iš anksto iki š.m. gegužės 9 d. – starto mokestis 200 Lt, arba varžybų dieną vietoje – starto mokestis 500 Lt.
Registruotis elektroniniu paštu vilija@oksalis.lt
Startinį mokestį komandos ir individualūs šauliai gali sumokėti bet kurioje UAB „Oksalis“ parduotuvėje (sąrašas nurodytas nuostatų pabaigoje) arba pervesti į UAB „Oksalis“ sąskaitą SEB Vilniaus banke LT317044060001260152, banko kodas 70440, mokėjimo paskirtyje nurodant “Startinis mokestis”.

Varžybų dalyvių atvykimas ir registracija – 800 – 830 val.

Varžybų atidarymas – 845 val.
Varžybų pradžia – 900 val.

Komandas sudaro:

1. ,,Normos taurei‘‘ laimėti – minimum 6 šauliai; Komandinėse varžybose įskaitomi 5 geriausi rezultatai 1-oje, 2-oje, 3-oje ir 4-oje rungtyse.
2. Komanda privalo turėti savo atstovą (ne šaulį), kuris atstovaus ją visų varžybų metu ir bus žiuri komisijos narys. Komanda neturinti savo atstovo į apdovanojimus pretenduoti negali. Komisijos vaidmuo:
- Tikrinti ar laikomasi varžybų nuostatų
- Stebėti teisėjų darbą
- Atsakinėti bei spręsti protestus
- Spręsti dėl baudų skyrimo nusižengusiems šauliams.
3. Individualūs šauliai skirstomi į du lygius (A ir B).
Remiantis „Norma-Sauer Cup 2011“ varžybų rezultatais, A lygiui priklauso:
- Modestas Mėlinauskas
- Ramūnas Kvietkauskas
- Viktoras Abaturovas
- Sigitas Momeniškis
- Remigijus Balašaitis
- Arvydas Gražys
- Gintaras Juknevičius
- Jurij Kiriuščenko
- Arūnas Pračkaila
- Albinas Galubickas
- Geraldas Abromavičius
- Mantas Sesickas
- Laimonas Noreika
- Igoris Petrušin
- Mindaugas Mitkus
- Audrius Katliorius
- Ramūnas Bendžius
- Augtumas Adeikis
- Henrikas Petrauskas
- Algaudas Pečiulis
- Bronius Galdikas
- Vilius Raicevičius
- Darius Andriūnas
- Vaidas Bendžius
- Matas Reneckis
- Povilas Solominas
- Ovidijus Kelpša
- Mindaugas Tamošiūnas
- Vladislavas Lemeševas
- Algirdas Viršila
- Sigitas Reinikis
Taip pat kiti profesionalūs šauliai bei visi norintys šaudyti A lygiu.
B lygiui priklauso visi kiti individualūs šauliai.
Šaudymo tvarka ir bendros taisyklės:

1. Komandos šaudo pagal ištrauktų burtų numerius, kuriuos ištraukia komandos atstovas ir kuriuos paskelbia teisėjas.
2. Eilės tvarka šaudo visos komandos ir individualūs dalyviai, kurių šaudymo eiliškumas taip pat nustatomas burtų keliu.
3. Šaudymo vietoje turi būti tinkami pylimai, lazdos ir kita papildoma įranga.
4. Šaudymo vietos ir taikiniai yra sunumeruoti arba gali būti balsu paskelbti teisėjų. Šaudymas vyks į taikinį „ŽVĖRIS“. Popieriniai „DJV“ tipo taikiniai tvirtinami 100 metrų atstumu. Pirmoje rungtyje šaudoma į stirną, antroje į lapę, trečioje į ožį, ketvirtoje į šerną arba bėgantį šerną. Tikslesnę informaciją paskelbsime gegužės 11 dieną, kai bus aiškus užsiregistravusių komandų kiekis.
5. Šaudymo ciklą sudaro keturios serijos po 10 šūvių į 4 taikinius. Iš viso 40 šūvių. Maksimalus vieno šūvio įvertinimas –10 taškų
6. Šauliai turi būti pasiruošę šūviui, ir kai tik teisėjas duoda signalą šaudyti, kiekvienas šaulys turi 10 minučių atlikti 10 šūvių.
7. Atlikęs visą šaudymą, šaulys privalo likti šaudymo vietoje, kol kiti šauliai baigs savo šaudymus.
8. Ginklai prieš šaudant yra patikrinami. Ginklai turi atitikti šalies įstatymus. Ginklas negali sverti daugiau nei 5 kg (sveriamas ginklas su optiniu taikikliu, spyna ir dėtuve) ir būti ne mažesnio nei .22 Hornet kalibro. Galima naudoti jautrų nuleistuką. Draudžiama naudoti bet kokius ginklus su dvikoje atrama bei garso slopintuvais. Buožėje gali būti skylė nykščiui. Leidžiamos reguliuojamos buožės, bet tik pločiui, o ne aukščiui reguliuoti, ir turi būti šauio užfiksuota lipnia juostele prieš tikrinant ginklą. Graižtvinio ginklo bendras ilgis negali viršyti 125 cm. Pusautomačiai ginklai turi būti naudojami kaip vienašūviai ir užtaisomi rankiniu būdu prieš kiekvieną šūvį.
9. Po patikrinimo ant ginklo užklijuojamas specialus lipdukas, kuris pažymi, kad ginklas yra patikrintas ir tinkamas dalyvavimui varžybose. Šautuvai turi būti be diržų.
10. Pilnai dengtos kulkos yra draudžiamos.
11. Optinių taikiklių didinimas yra neribojamas. Varžybų metu draudžiama keisti optinius taikiklius.
12. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys turi likti šaudymo vietoje, ginklą laikydamas nukreiptą į ugnies liniją, jo neatidarinėti ar kitaip bandyti vietoje pašalinti gedimą.
13. Ginklas laikomas netinkamu šaudyti jei:
- šaudant nebūtų užtikrintas visiškas saugumas.
- ginklas neuždega kapsulės.
- tuščias šovinys neišstumiamas iš vamzdžio dėl mechaninių problemų (pusautomatyje).
Minėtais paskutiniais dviem atvejais šaulys, be jokios baudos, gali šaudyti į taikinį du kartus, nepakeitęs šautuvo. Trečias ir sekantys kartai, kai ginklas neveikia, yra vertinami nuliu.
14. Jei teisėjas nusprendžia, kad ginklas nebus greitai pataisytas, šaulys gali pasiskolinti ginklą su ta sąlyga, kad nuo sugedusio ginklo paskutinio naudojimo praeis ne daugiau nei 3 minutės.
15. Du šauliai toje pačioje komandoje negali dalintis ginklu.
16. Šaulių drabužiai turi būti medžiokliniai, kokiais vilkima šalyje. Marškinėliai turi būti bent su trumpomis rankovėmis, gali būti su apykakle arba be jos, tačiau marškiniai arba bliuzonas turi būti su apykakle. Negalima vilktis švarko ant nuogos krūtinės. Saugumo sumetimais draudžiama vilkėti neprigludusius drabužius ir neužsegamą avalynę. Visi rūbų aksesuarai mažinantys atatranką yra draudžiami.
17. Kiekvienas šaulys ant nugaros turi turėti matomą numerį. Numerių neturintys šauliai yra diskvalifikuojami.
18. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami
Varžybų metu visiems šaudyklos teritorijoje esantiems žmonėms griežtai draudžiama kurti laužus, kepti šašlykus bei naudoti alkoholinius gėrimus.
Šaudykloje veiks kavinė.

19. Ausų apsauga yra privaloma ir dalyviams, ir žiūrovams, bet kokios pirštinės šaudant yra draudžiamos.
20. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jis turi būti padėtas dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „ugnis“ ir po komandos „nutraukti ugnį“ gali baigtis įspėjimu arba šaulio pašalinimu iš varžybų po pakartotinio nusižengimo. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo. Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių bei gyvus taikinius. Šauliai gali būti nubausti už bet kokį atsitiktinį šūvį.
21. Teisėjai vertina šaulių rezultatus nuo 10 iki 1 taško.

Taškų skaičiavimas:

1. Skaičiuojami šūviai sumuojant taškus.
2. Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai.
3. Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas.
4. Jei taikinyje yra daugiau nei 10 šūvių – minusuojami didžiausi taškai. Jei šaulys pataiko į kaimyno taikinį, šauliui bus užskaitomas daugiausiai 9 šūvių rezultatas. Jei kaimyno taikinyje įmanoma atskirti svetimą šūvį – jis anuliuojamas, jei neįmanoma – dešimt geriausių rezultatų taikinyje vertinami, vienuoliktas blogiausias nubraukiamas.

Teisėjavimas

Teisėjai pasižada:
- Laikytis varžybų nuostatų ir stebėti, kad visi kiti jų laikytųsi.
- Sprendimus priimti sąžiningai ir nešališkai.
- Nesivadovauti jokiais rasiniais, amžiaus bei lyties faktoriais.
- Būti šalia šaudymo zonos, kad galėtų objektyviai vertinti varžybų eigą.
- Savo sprendimus garsiai ir aiškiai, kad visi šauliai girdėtų.
- Atidžiai išklausyti šaulių nusiskundimų bei prieštaravimų.
- Visada su savimi turėti varžybų nuostatus.

Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams, šaudymo vietoje.
Tiesėjai, su žiuri priežiūra, stebi ar laikomasi taisyklių, kontroliuoja, kad žiūrovai netrukdytų šauliams.
Teisėjai, su žiuri nariais, yra atsakingi už taikinių patikrinimą prieš šaudant, ar taikiniai atitinka reikalavimus.
Teisėjai atsakingi už komandų „ugnis“, „nutraukti ugnį“, „išimti šovinius“ paskelbimą, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai taip pat turi žiūrėti, kad ginklai būtų laikomi bei nešiojami tinkamai, be pavojaus aplinkiniams.


Rezultatai bei protestai

Galutinį sprendimą dėl šaudymo rezultatų priima vyriausiasis teisėjas. Kiti teisėjai, norėdami pakomentuoti esamą situaciją, pakelia ranką ir išreiškia vyriausiam teisėjui savo nuomonę. Atsižvelgęs į ją, vyriausiasis teisėjas priima galutinį sprendimą.
Komandos nariai neturi teisės komentuoti ar kitaip pakeisti teisėjo nuomonės.
Iškart po šaudymo teisėjas nukabina taikinį ir atneša iki šaulių, kurie iki tol turi likti savo šaudymo vietoje. Šaulys, teisėjas bei žiuri narys apžiūri taikinius, suskaičiuoja rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį visiems likusiems šauliams. Jei šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole ir šaulys patvirtina tai parašu. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami.
Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis iškart turi pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. Teisėjas, pasitaręs su kolegomis, paskelbia savo naują sprendimą. Komandos draugai teisėjų pasitarimo metu neturi teisės reikšti savo nuomonės apie šaudymo rezultatus, taip pat komentuo

....tiesiog medžiotojas.

Anonimas


# Atsiuntė: 6 Balandis 2012 15:31


Nu jo manau kad ziauroka su tais 200 lt. gaunasi
populiarumo varzybom tai nedades

Gal dar susisprotes
Nes rimtai kai paskaiciuoji jeigu reikia vaziuoti is toliau, sovinai visa kita kone puse tukstancio varzybeles gaunasi

Man cia jausmas toks kad ne is idejos populiarinti cia kazkas strateguoja o isivaizduoja navara pasidaryt

Br manau daug sauniau ir smagiau butu jeigu varzybose dalyvautu 100 medziotoju susimokeje po 100 lt nei 50 ar maziau po 200lt

Sekmes organizatoriam

Tadzis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 7 Balandis 2012 10:53


Cia esme ne 200 lt siuose nuostatuose bent jau man, varzybos skelbiamos kaip ir kombinuoto saudymo federacijos ????????? II etapas
Vadinasi turi buti federacijos skelbiami nuostatai pirmoje vietoje,
Tai yra :
1. Kur siose varzybose pasireiskia kombinuotas saudymas ??? Varžybos vyks tik graižtviniais šautuvais.
2. Federacijso tinklapyje lik ir yra nuostata kad nariams B lygio varzybose startas 80 lt A lygio 100 lt, jeigu narys dalyvauja tiek sportinio lygio tiek komercinese moka 200 lt, tai kazkaip pasigendu tos galimybes rinktis
3. Kaip ir kas toje federacijoje funkcionuoja???? jeigu pacios federacijos ikurejei savo paciu taisykliu nesilaiko ???
Ar nebusim is didelio rasto ..........

Svarbiausia nesinervuoti ir gerai maitintis :)

Anonimas


# Atsiuntė: 7 Balandis 2012 11:39


vietoj 500 lt,gal is kosmoso iskritot

igorius
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 7 Balandis 2012 17:47


komersantai bl.

rimukas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 7 Balandis 2012 21:40


10. Pilnai dengtos kulkos yra draudžiamos.
Įdomu, dėl kokių priežasčių yra įvestas šis draudimas?

Modzia
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 7 Balandis 2012 21:50


rimukas
Protingasis eurosojuzas taip sugalvojo, logiskumo nedaug kadangi mes europieciai, tai...!

,,Medžioklė yra dievų užsiėmimas, per klaidą atitekęs žmonėms''

Dovydass
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 11:47


manau šitas varžybas reiktu boikotuot ir nedalyvauti nes pasiekta viršūnė , tai būtu sveika ateičiai.
Aš asmeniškai planavau dalyvauti , bet matau organizatoriai nebeturi soties jausmo , tad nedalyvausiu....

Deluxe
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 11:53 - Redagavo: Deluxe


As manau kad oksalio varzybos tai dar dar kazkaip telpa i tuos 200 lt remus kadangi prizinis fondas tiek komandu laimetoju tiek individualiu laimetoju prizai tikrai yra pakankamai solidus. Tai kam pasiseks tikrai atsipirks startinis mokestis, ne kastuva ir ne ceinika laimes kaip buna raso ,,vertingi prizai" bet aisku 100 ar bent 150 lt startas pritrauktu daugiau dalyviu kas be ko!

Brutas
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 14:40


Y sita saudykla vietiniai jau nebevziuoja nes ypirkti neina jei gu nori y beganty serna pasaudyti vienas taipat 200Lt

Anonimas


# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 15:33


Jaučiu, kad siemet i Molėtų varžybas susirinks rekordinis dalyvių skaičius

skiepas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 15:50


i Molėtų varžybas susirinks rekordinis dalyvių skaičius

Tikrai zmones ten vaziuoja ne del varzybu "pigumo" o del kitu dalyku

....tiesiog medžiotojas.

Tadzis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 20:54


skiepas
Tai kaip ten su tuo kombinuoto saudymo atsispindejimu? Varzybos lik ir antras etapas is keturiu, pagal kuriu rezultatus bus sudarinejama rinktine atstovausianti Lietuvai cempionate, o gal karabinu organizatoriai lieps i lekstes saudyti? Ar ciapionate, karabinieriai gales daugiau tasku pelnyti , negul lekstininkai, ar kaip cia yra? Noreciau tuo punktu isgirsti komentara, kaip suprasti, kur ta dvasia kombinuoto saudymo dingo????

Svarbiausia nesinervuoti ir gerai maitintis :)

skiepas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 21:10


Tadzis

Ne as organizuoju varzybas.

....tiesiog medžiotojas.

Modzia
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 22:00


Kadangi su Foresteriu esame vieni is "Molėtai" saudymo varzybu organizatoriu, noriu pasakyti, kad pelno niekas sitam renginy nesiekia..
Mes tik uz tai, kad "taiklus suvis" yra vienas is pagrindiniu medziokles principu, ir sito principo poselejima
Varzybu organiztoriu darbo ivertinimas yra masiskumas, tik taip gali ivertinti ar viska teisingai sumastei, padarei.
Palaikydamas varzybu organizatoriu ideja, noriu pasakyti (paklausti), ar butinas brangus prizas laimetojams? gal uztektu taures, medaliu, diplomo, kaip nesleptume to, tai Garbes..
Varzybos tikrai tada atpigtu, nes pagrindinis islaidautojas yra prizinis fondas, sumazinus ji, zymiai sumazetu ir varzybu islaidos.
Gal as neteisus, siulykite, patarkite, mes kaip varzybu organiztoriai busime dekingi.

,,Medžioklė yra dievų užsiėmimas, per klaidą atitekęs žmonėms''

ZemupyS
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 22:13


Modzia
mano manymu pas jus viskas tvarkoj.

glock17
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 8 Balandis 2012 22:29


Na su tokiu saugumo taisykliu aprasymu, as diskavlifikuociau pacius rengejus. O kaina tai kas as zinau. As pageres, bet rengejai matyt daugiau paragave. Dalyvavimas europos cempionate pistoletais, kainuoja apie 150€ , o CIA be zodziu.vienu zodziu sekmes, jei kas sugalvos ten dalyvaut

Anonimas


# Atsiuntė: 9 Balandis 2012 10:07


Modzia
Viskas Ok su molėtų varžybom.laukiu nesulaukiu. Į šitas prabangias mažai kas važiuos turbut. Visi bus išalkę tai laukit molėtuose šaulių sąskrydžio

Giedramasas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 9 Balandis 2012 10:19


Aš tai kaip ir dauguma sulau į Jurbarka nevazuoti dėl kainų sukelimo tai yra nesąmone medžiotojai ir šauliai bukim vieningi!!!!

adrenalinas

Tadzis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 9 Balandis 2012 14:10


Nieko baisaus bus modze kombi varzybeles kiek speju greiciausiai liepa,
bus maniskes birzeli kaip nors kas noresite susirinksime ir
Giedramasas
Aš tai kaip ir dauguma sulau į Jurbarka nevazuoti
Deja, bet lietuviam truksta vieningumo oplius pavasaris tai norisi is po ziemos

Svarbiausia nesinervuoti ir gerai maitintis :)

Dormantas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 19 Balandis 2012 23:00


Geda oksalis daro sau su varzybomis, prasta organizacija, super dideles kainos, prasti prizai, nuotrauku ir tu nesugeda i puslapi isikelti... neapgaudinekit saves ir nedalyvaukit prastuose renginiuose, geriau soviniu nusipirkti ir pasisaudyti su draugais sauliais.

Nori pakeisti pasaulį? Pradėk nuo savęs!

Giedramasas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 19 Balandis 2012 23:06


Pritarius save gerbentis saulys į jes nevazuos

adrenalinas

Anonimas


# Atsiuntė: 20 Balandis 2012 08:16


gal oksalis paskaites pasisakymus ateis i prota , nusileis bent iki 150 lt, kaip ta padare volitas?

Anonimas


# Atsiuntė: 11 Gegužė 2012 16:54


Tadzis
bus maniskes birzeli
Prasom placiau; kur, kaip , kada?

gadinali
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gegužė 2012 18:17


Modzia
Visiskai tave palaikau. Geriau jau butu pigesnis mokestis, ir mazesni prizai. Tada butu visai idomu sudalyvauti uztektu ir garbes, kokio rasto, ar medalio Ar pigutes taures, i lentyna pasideti

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gegužė 2012 06:31


Nu ka cia visiems MIZNIAMS be pinigu medziojantiems su Izikais ...
Ir ivyko Oksalio varzybos kuriose dalyvavo 55 sauliai..
varzybos buvo nuostabios kur senai tokiu niekur nebuvo.
Taip kad gaideliai boikotuotojai del 200 lt geriau liskite po pernyksciais lapais ir nebeislyskite

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gegužė 2012 10:16


taip ir padarysim uzsi..... su savo varzybom

Forester
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 15 Gegužė 2012 10:57


Anonimas
Jei jos ivyko, tik tam, kad butu uzdeta varnele. Tai yra viena.
Jei jos dave kazkokiu teigiamu rezultatu, jau visai kita.
Pirmiausiai, jos turi sutraukti, sudominti zmones. Ir tame tarpe, atskleisti nauju talentu.
Is dalyviu, atsiliepimu. Varzybos, kaip varzybos. Oras prastas. Prizinis fondas didelis. Bet ne visad pinigai svarbiausia.
O jei Jums, sios varzybos buvo nuostabiausios. Tai arba buvot, blaivesnis nei kitais kartais. Arba, labiau ikales, nei kitais kartais.

Atsiprasau, begu sisiuko,

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gegužė 2012 11:08


Tai kazkaip is dalyviu mazai info kaip varzybos praejo. Parasykit kas patiko kas nepatiko...

Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 4
Narių - 1 [ Darius74 ]
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2021