miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Indianapolis / BRAKONIERIUS ! (Pabaiga)
. 1 . 2 . >>

Autorius Žinutė
Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2021 15:00


BRAKONIERIUS ! (Pabaiga)

Leonardas Jonušas išeina iš teismo salės ir tuoj pat sudrimba ant pasienyje šalia durų stovinčio medinio suolo. Kojos nelaiko ir ratilai tamsuoja akyse. Kažkas įkyriai duria paširdžiuose. Rodos nesiliaujantis lietus ir švininis dangus už lango slegia krūtinę. Įkvėpus koridoriaus oro pradeda grįžti sąmonė ir atmintis.

- Tai va, broleli, - ateina į galvą mintis, - varovu karjerą pradėjai, varovu ir pabaigsi. Teks varovauti…, o ką daryti?... Medžioklė kaip prigimimas, nepamirši, neatsisakysi…

Iš teismo salės išeina Jonušo advokatas Aivaras Girskis:

-Tai… apgailestauju… - uždeda ranką seniui ant peties. – Tai, kaip tarėmės, užeikit šiom dienom pas mane į ofisą, pažiūrėsim… tik nesijaudinkit… A… Ir tą dalį skolos nepamirškit, lauksiu… O dėl skundo,… užeikit, pasitarsim…

-Kolega, dėl to reikalo… - advokatas prišoka prie pro šalį einančio teisininko su mantija. Abu susiglaudę, šnabždėdamiesi nutolsta nuo Jonušo.

Pro šalį išdidžiai praeina Saldžiuvienė, miestelio mokyklos pradinių klasių mokytoja. Aišku ko ji čia. Visas miestelis žino, kad Saldžiuvienė savo buvusįjį alimentams į teismą padavė. Saldžiuvienė apsimeta nepastebėjusi ar nepažįstanti Jonušo ir praeina tolyn savo reikalais. O dar prieš pusmetį praeiti nedavė, klausė, ar negalėtų Dėdė vaikams apie žvėrelius papasakoti. Matyt… daugiau nebereikia…

Leonardas Jonušas, visų vadinamas Dėde, sėdi ant suolo, o jėgų pakilti kaip nėra, taip nėra.


O prasidėjo viskas kvailai. Ir kada prasidėjo? Gal tada, kai Dėdė medžiotojų susirinkime iškėlė klausimą apie medžiotojų būrelio narių Arūno Sarulio ir Andriaus Kraujalio elgesį. Kai klubo prezidentui suteikus žodį išsakė viską, kas ant dūšios gulėjo… Apie patylom sumedžiotą briedį, apie šernų medžioklę balandžio mėnesį, kai kiaulės vaikus veda ir neaišku ką šauna, kuilį ar vaikingą patelę… O juk sakė sūnus: - Nesikišk, Tėti. Ar tau labiausiai to reikia?… tegul jie daro ką nori… Tavo koks reikalas?

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2021 15:02


Nepaklausė… O ką ten klausyti?,,, Taigi ir taip visiems aišku, neteisybė… Juk klubas… jei kartu, tai kartu… O dabar: skirta viena briedžio patelės lizenzija klubui. O čia tik pyst!... Prieš pat varymines medžiokles, pareiškimas… Jau sumedžiojom… O kiti?... O visi?... Kaip gi taip?...

Kalbėjo karštai, nuoširdžiai.

Ir vyrai palaikė. Rimtai perspėjo Arūną Sarulį. Paskutinis kartas… Po susirinkimo priėjo Algis, kiti… Paspaudė ranką.

O paskui buvo šventė… Medžiotojų klubo susirinimui pasibaigus vyrai pilstė šurpą į vienkartinius bliūdus, sveikino ir siūlė viens kitam sklidinas šnapso taureles. Lyg tai…, nemalonius reikalus apkalbėjo…, bet gi reikia gyventi toliau… Draugiškai… Dėdė kalbėjo su Algiu ir Tomu Gaidžiūnu, neatsisakė ir sugėrė taurelę. Užkando riebia, karšta šurpa su šviežiai smulkintais česnakais ir dideliu šaukštu grietinės… Po to bendravo su kitais…

Pasisuko link automobilių aikštėlės ir pamatė netoli savojo GAZ-69 besisukiojantį Arūną Sarulį. O jam ko čia reikia?...

- Ar tau, Dėde, mėsos trūksta? - išgirdo balsą už nugaros. Atsisuko. Andrius Kraujalis tiesė jam sklidiną degtinės plastikinį puodelį. – Tai ko lendi kur tau nereikia? Ar dabar geriau jautiesi? Nu, taika? – vėl kišo Dėdei į rankas plastmasinį puodelį.

- Kokios mėsos? Negi nesuprantat…

-Gerai, gerai, seni, supratam… Tu čia vienas teisingas… Palauk, einu pamyžti… - staiga nusisuko.

Dėdė atsisuko į automobilių pusę. Sarulio jau nesimatė. Neskubėdamas žodžiu kitu persimetė su kitais medžiotojais. Priėjęs prie stalo užsirašė į medžioklės lapą pas prezidentą. Vyrai, nesiruošią tądien medžioti palaukime kalbėjo vis garsiau, kėlė tostus į kits kito sveikatą. Dėdė mandagiai atsisakė eilinės jam siūlomos taurelės – laukė medžioklė, palaukimas…

Įkėlė Chorą į automobilį, pusračiu išsuko iš aikštelės į miško keliuką. Laiko dar buvo į valias, todėl ramiai mišku nuburzgė link palaukėj esnčios apleistos užpelėkusios kūdros. Dar žiemą, vasarį, kol ledas leido ramiai vaikščioti, atvilko ir užinkaravo čia kelias dirbtines peryklas antims. Buvo įdomu, ar nenuėjo darbas veltui, ar tiko būstai naujakuriams. Sustojo, atidarė dūreles, Pririštas Choras

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2021 15:04


įsitempęs uodė virš vandens sklindantį kvapą. Inkštė ir prašėsi leidžiamas. Nuo vieno ančių “namelio” nerimąstingai pakilo gaigalas… Aha… Ne veltui… Tur būt antelės jau ant kiaušinių sėdi… Įkėlė į mašiną nepatenkintą Chorą ir neskubėdamas nuburzgė tolyn.

“Žvalgybą” atliko dar priešpiet, prieš susirinkimą. Vienoje iš jaukyklų šernai lankėsi jau savaitę, pagal pėdas bus pernykštukai. Puiki bus medžioklė…

Pavasarinio miško kvapas svaigino… Jau baigė sutemti ir paukštelių trelės irgi tilo tiek, kiek į mišką slinko tamsa. Į jaukyklą atsliūkinusi lapė staiga šastelėjo šonan, įdėmiai pažiūrėjo link keliuko ir nesustodama dingo miško tankmėje. Dėdė suktelėjo galvą ir iš karto pastebėjo miško keliuku artėjančias automobilio šviesas. O čia kas dabar naktim važinėja? Nerangiai lipo žemyn. Neatėjo šernai…, ir gerai. Bus dar kita medžioklė! Dabar reik pažiūrėti: kas čia naktiniam miške važinėja.

Buvo jau pusiaukelėje nuo bokštelio iki automobilio, kai pamatė, kad šalia jo gaziko stovintis automobilis sužibo mėlynais-raudonais žiburėliais. Policija? Atsitiko kas?!

- Labas vakaras. Gamtos apsauga... – prisistatė iš nugaros sekantis vyras.

Jonušas net krūptelėjo iš netikėtumo.

- Labas... vakaras. Atsitiko kas? – vis dar negelėjo atsipeikėti iš nuostabos Dėdė.

- Nieko tokio... Kol kas... Eilinis patikrinimas. Medžiotojo bilietą, leidimą ginklui, medžioklės lapą. Pateikit...

Pravėrė neužrakinto gaziko dureles, ištraukė šautuvo dėklą.

- Aš paimsiu... Sutikrinimui. – tuoj pat už nugaros išdygo vienas iš atvažiavusiųjų. Apsirengęs buvo civiliai, tik ant viršaus liemenė su užrašu „GAMTOS APSAUGA“. Ir gan grubiai visu savo kūnu stumtelėjo Jonušą nuo automobilio. Šautuvas liko už nepažįstamojo, ant gaziko sėdynės šalia šautuvo dėklo.

- Dokumentus!... Prašom pateikti. – kreipėsi į Dėdę kitas. – Alkoholinius gėrimus vartojot? Draudžiamų medžioklėje įrankių turit?

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2021 15:06 - Redagavo: Vilnietis


- Tai... per pietus, taurelę... kokių dar draudžiamų įrankių? Pareigūne, aš teisingai medžioju!

- Na, na... visi taip sako. Automobilį apžiūrai pateikit.

- Prašom. Viskas atrakinta. Žiūrėkit. Pas mane viskas tvarkoj...

Trečias nepažįstamasis truktelėjo gaziko bagažinės dureles. Elektrinio žibintuvėlio spindulys paklaidžiojo po įvairiu šlamštu užkrautą bagažinę. Po to, lyg žinodamas, stumtelėjo medinę įrankių dėžę ir už iš jos ištraukė kažką suvyniotą į murziną skudurą:

- O čia kas? – atrėmė žibintuvėlį į kapotą. – Yra! Naktinis. Su žiedais!

- Koks dar naktinis? – nieko nesuprato Jonušas. – Su kokiais žiedais?...

- Draudžiamas įrankis. Reiškia brakonieriauji... – vyresnysis pradėjo tujinti. – Reiškia, atsimedžiojai, Tėvai... Bus dabar taip: šautuvą ir automobilį mes paimsim, dokumentus irgi... Teismas nuspręs.

- Tai, kad ne mano! Gyvenime tokių dalykų neturėjau..., nesinaudojau! Ne mano!

- Na, na... Visi taip sako... – nusisuko vyresnysis ir atsisėdo į tarnybinį automobilį pildyti dokumentų. – Jonušas... Leonardas... Gimimo metai?...

- Taip, klausau. – civiliai apsirengęs inspektorius su gamtosaugininko liemene išsitraukė iš kišenės suskambusį telefoną: - Nu… Radom… Forminam… Gerai, davaj, vėliau… Negaliu kalbėt… - greit pabaigė pokalbį.


O krūtinėje maudė vis labiau.

A… velniai jo nematė, to automobilio. Nors, aišku, geras buvo… per bet kokius sniegynus, per pavasarinį purvą geriau už bet kokį traktorių ėjo… Nors ir benziną “mėgo”…O štai Manlicherio gaila… Sūnaus dovana… - Tik du mėnesius Anglijoj atidirbęs, sūnus tėvui gimtadienio dovaną užtaisė… - Sudiev, šautuvėli…

Tik įjungė garsą mobiliame telefone, supypsėjo žinutės signalas. Kita ranka išsitraukė iš kišenės akinius, lėtai užsidėjo. Numeris nepažįstamas… Nuspaudė mygtuką Mobilaus telefono ekrane sužibo tekstas:

„Atsimedziojai senas pidare!”

Staigus skausmas perliejo krūtinę, lyg kas senu atšipusiu pjūklu perbrauktų per širdį. Dėdė žioptelėjo negalėdamas įkvėpti. Akyse vėl aptemo..., lyg švininis dangus nusileido ir prispaudė prie žemės...

O dar po minutės plonas ir linksmas saulės spindulėlis perplėšė dangų. Ar siela kilo į Viešpatį? O gal kitam miestelio gale gimė nauja gyvybė...


PASTABOS:
1. Ši istorija yra autoriaus vaizduotės vaisius, todėl, bet kokie vardai, pavardės, datos, vietovės ar automobilių valstybiniai numeriai yra atsitiktinis sutapimas.
2. Kopijuoti ar kitaip platinti čia pateiktą kūrinį be autoriaus sutikimo draudžiama!


Anonimas


# Atsiuntė: 11 Gruodis 2021 15:25


Tipo pakišo žmogeli…

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 12 Gruodis 2021 13:29


Vilnietis
Puikiai, labai vaizdžiai ir tikroviškai bei gražiai čia Jūs viską aprašėte !
Tik, man, kaip senam marazmatikui, labai norėtųsi tokio prierašo: Aprašyti įvykiai bei veikėjų vardai ir pavardės yra tikri. Arba... ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Gruodis 2021 17:03


Gediminas

Ačiū už įvertinimą.

Taip, galimai Jūs teisus. Bet redaguoti jau neleidžia. Todėl:


Ši istorija yra autoriaus vaizduotės vaisius, todėl, bet kokie vardai, pavardės, datos, vietovės ar automobilių valstybiniai numeriai yra atsitiktinis sutapimas.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Gruodis 2021 17:19


kad šalia jo gaziko stovintis automobilis sužibo mėlynais-raudonais žiburėliais
Va čia jau pirmas neatitikimas (išgalvota ) aplinkos apsaugos mašinos turi ir naudoja tik mėlynos spalvos švyturėlius

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 12 Gruodis 2021 22:48


Vilnietis
Ačiū už įvertinimą.
Taip, galimai Jūs teisus. Bet redaguoti jau neleidžia. Todėl: ....

Nėra už ką . Visada stengiuosi būti objektyvus. Kartais pavyksta ...
Na, o redaguoti (pridėti reikiamą pastabą po tekstu), Jums sutikus, pasisekė .

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 17:38


Todel net ir esant tarp senu pazystamu visada laikyj automobili uzrakinta...cia ir tos serijos daverej no praverej

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 20:38


Anonimas

Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 17:38

Na, labai supaprastintai, galima ir tokia išvada.
Aš norėjau pasakyti, kad negalima bausti žmonių už vieno ar kito daikto turėjimą. Juo labiau, jei tą daiktą įsigyti legalu.

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 20:56


Yra A kategorijos prietaisai, ginklai, kurių civiliams turėti negalima. Už tai baudžiama. Toks įstatymas ir jokios graudzios istorijos niekam neįdomios, juolab kai kalba eina apie priedėlius. Tarp medžiotojų tokiems gudruciams tolerancijos nedaug, taip kad vadovaukimes įstatymo raidę ir nereiks virkauti.

.


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 21:03


A kategorija neparduodama civiliams.
Priedelis savaime dar nera A kategorija ir yra laisvai parduodamas prietaisas, fotografijai pvz.

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 21:16


Duslintuvai ir naktiniai taikikliai - A kategorija. Priedėlis ne, bet kombinacija su optika jau kaip ir A kategorija. Fotkinti galima sau į sveikatą, svarbu be ginklo ir ne medžioklės metu.

.


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 21:21


Apie ta ir sneka Vilnietis, kad rinkoje yra prietaisas kuri gali nusipirkti nors ir vaikas, bet jei salia to prietaiso atsiranda medziotojas su sautuvu, keliama baudziamoji byla.

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 22:51


Yra A kategorijos prietaisai, ginklai, kurių civiliams turėti negalima. Už tai baudžiama. Toks įstatymas ir jokios graudzios istorijos niekam neįdomios, juolab kai kalba eina apie priedėlius. Tarp medžiotojų tokiems gudruciams tolerancijos nedaug, taip kad vadovaukimes įstatymo raidę ir nereiks virkauti.

Skaitau tokį saldafonišką pareiškimą, ir gaila darosi tokių. Nulis literatūrinio išprusimo, nulis mąstymo, nulis empatijos ir 100% bukos ištikimybės kitų sugalvotai idėjai be jokių argumentų. Tiesiog - Poligrafas Poligrafovičius.

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 08:46


Atsiuntė: 14 Gruodis 2021 22:51
Teisingai, visiškas nulis empatijos ir tolerancijos visokiems gudruciams su priedėliais kišenėse, o visa kita - pilstymas iš tuščio į kiaurą.

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 09:53


Priedelis savaime dar nera A kategorija ir yra laisvai parduodamas prietaisas, fotografijai pvz.

Čia tik tavo nuomonė. Kuri su teismų sprendimais prasilenkia...

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 10:15


istrauka is bylos, kas norės susiras:
turėjo naktinio matymo priedėlį „Dedal“ prie optinio taikiklio, kuris priskiriamas A kategorijos ginklų priedėliams ir yra civilinėje apyvartoje draudžiamas ginklų priedėlis
„Dedal“, ........yra daiktas, kurio apyvarta uždrausta bei administracinio nusižengimo padarymo įrankis, atitinkantis turto, konfiskuotino pagal ANK 29 straipsnį, požymius. Atsižvelgiant į tai naktinio matymo priedėlis „Dedal“ su dėklu konfiskuotinas (ANK 29 straipsnis).

Gal sakysite, kad vienas priedelis legalus, kitas ne, bet toliau jau nesigilinu.

.


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 11:23


Jei daiktas pirktas Lietuvoje is parduotuves ir yra oficialus pirkimo dokumentai, toks daiktas, pats vienas, negali buti laikomas A kategorija, nes prekyba A kategorijos iranga yra uzdrausta is esmes.

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 11:41


Cia panasiai kaip su samagonu, daug zmoniu naudoja, daug zino is kur gaut, bet is esmes tai visiskai nelegalu… su naktiniais, termo priedeliais tas pats… vieni uz visom keturiom, kiti kardinaliai pries! Bet esme tokia, kad kazkada paprastas karabinas buvo tik istinktuju dziaugsmas, nes kitiems nevalia tureti toky reikala, nebent partizanu koky pakasta turejo kas ir eidavo medziot… nugi dabar su priedeliais visiskai ta pati istorija, blogybiu blogybe, kad brakonieriai, tikrieji brakonieriai juos naudoja pilna apimtimi! Bet tikro medziotojo rankose, sitie reikalai gamtai niekaip nekenkia!

.


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 12:06


Labai prastas ir netinkamas palyginimas

.


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 12:11


Analogiskas palyginimas butu mazdaug toks.
Jei pas tave bagazineje randa: benzino, tuscia buteli ir skudura, o tu tuo metu esi netoli Seimo, vadinasi tave galima bausti uz tai, kad ketinai dalyvauti riausese ir naudoti padegamuosius ginklus.
Nors savaime benzinas, tusti buteliai ir skudurai yra legalus ir lengvai prienami dalykai.

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 12:23


.

šiaip protingų minčių pasakai, bet šį kartą į lankas nuėjai su benzinu ir buteliais.


Jei daiktas pirktas Lietuvoje is parduotuves ir yra oficialus pirkimo dokumentai, toks daiktas, pats vienas, negali buti laikomas A kategorija, nes prekyba A kategorijos iranga yra uzdrausta is esmes.

O tai Dedal 541, 542, ar 552 prekiauja oficialiai kažkas? kad tu jį gali nusipirkti fotografavimui? Kažkaip šioje vietoje irgi minčių logiškai nesudėlioji.

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 12:26


Arba kodėl Dedal priedėlis, o Pulsar GS 1x20, ar koks pvz.: PVS 14, ne priedėlis?

Anonimas


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 12:27


Čia šitie rašinėjimai visų mūsų, tiek tavo, tiek mano, tiek kitų, yra filosofavimas, savęs apgaudinėjimas ir t.t., kuris su realybe, su teismų praktika ir gyvenimu, deja prisilenkia.

.


# Atsiuntė: 15 Gruodis 2021 13:14


https://www.glimstedt.lt/publikacijos/kokius-nakti nio-matymo-prietaisus-galima-tureti-bei-naudoti-me dziokleje/

Blogai, kad nera aiskumo ir legaliai perkama iranga, tam tikrose aplinkybese, virsta draudziama. Tokia yra visos sios diskusijos esmė manau.

reecho
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 16 Gruodis 2021 04:56 - Redagavo: reecho


blogis yra tame, kad tie ekspertai ,ekspertuoja taip,kaip jiems liepia politiniai eGspertai. O pas politinius-kai klausimai liečia jų reitingus, o ne medžioklės reikalus, iš karto prisimenama, kad likusiame "civilizuotame pasaulyje" , yra taip ir anaip. O kai reikalas paliečia medžioklę- ano, likusio pasaulio, nebelieka, arba, jis pavirsta "tik keliomis šalimis". 😬

Anonimas


# Atsiuntė: 16 Gruodis 2021 11:58


Bet, kad jau daugumoje šalių (ir demokratiškų ir ne), niekas nemato blogo nei naktinėse optikose nei duslintuvuose, jie legalizuoti ir sėkmingai naudojami, ir nėra problemų nei su žvėrių populiacijomis ar dar su kažkuo.

Kaip ir ką blogo medžioklėje gali padaryti metalinis vamzdis užsuktas ant ginklo vamzdžio?

Visiškas 141 debilas 😁...

Anonimas


# Atsiuntė: 16 Gruodis 2021 16:14


Kaip ir ką blogo medžioklėje gali padaryti metalinis vamzdis užsuktas ant ginklo vamzdžio?
Visada įvardijamas kad šūvio neišgirs aplinkosaugininkai (jie visi įsivaizduoja kad šūvis bus kaip filmuose, be garso,) vadinasi visi kas turės tokį daiktą brakonieriaus

. 1 . 2 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 1
Narių - 0
Daugiausia: 419 [18 Balandis 2021 19:42]
Svečių - 418 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2022