miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Indianapolis / KODĖL AŠ NEMEDŽIOJU SAVO ŽEMĖ iii DALIS
. 1 . 2 . >>

Autorius Žinutė
Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 18:13


III dalis
KODĖL AŠ NEMEDŽIOJU SAVO ŽEMĖJ
arba: Kaip suvienodinti mūsų teises?

Tai ko gi nori žemės/miško savininkai? Vat čia jau už visus kalbėti negaliu, neįgaliotas. Bet galiu aiškiai pasakyti, ko noriu aš. Aš noriu lygių teisių su asocijuotais medžiotojais medžiojančiais medžioklės plotų vienete, į kurį patenka mano nuosavybė, Noriu medžioti nei geriau, nei blogiau nei jie. Noriu teisingai dalintis limituojamus žvėris. Noriu, kad nelimituojami žvėrys būtų nelimituojami visiems vienodai. Daug noriu? Nei daug, nei mažai… Noriu vienodų teisių! Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Kaip tą padaryti? Kaip suvienodinti mūsų teises? Tur būt daug pasiūlymų yra… Išklausykit ir mano, kaimo diedo, receptą. Žingsnis pirmas:
Braukiam Medžioklės įstatymo 10 straipsnio. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimas dalį Nr. 3. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. (pabraukta mano)
Ir tai galėtų būti pradžia, atverianti kelią mūsų teisių sulyginimui. Žemės/miško savininkas ir asocijacijai priklausantis medžiotojas tampa lygūs, tai yra lygiagrečiai gauna leidimą ir medžioja tame medžioklės ploto vienete. Vienodai, pagal asociacijai priklausančių narių santykį, dalinasi leidimą medžioti limituojamus žvėris, vienodai medžioja nelimituojamus, vienodai dalinasi visas kylančias pareigas ir atsirandančias prievoles. Pagal asociacijai priklausančių ir nuosavoje žemėje/miške medžiojančių medžiotojų santykį. Paprasta, aišku, teisinga. Panaikinus Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalį, atsiranda galimybė atitinkamai keisti ir Medžioklės įstatymo 13 straipsnį, ir daryti kitus smulkesnius pakeitimus Medžioklės įstatyme. Bet pagrindinė mintis gan paprasta ir aiški. Ir nereikės jokių rekomendacijų dėl tipinių sutarčių tarp asociacijos ir žemės/miško savininkų. Bet kokiems iškilusiems klausimams spręsti medžiotojų klubas ir žemės/miško savininkai, gavę leidimą naudoti medžiojamuosius išteklius ras abipusiai naudingą, abipusiai sutartą sprendimą. Arba neras ir kreipsis į kontroliuojančią valstybinę įstaigą. Bet derybose dalyvaus bent jau sąžiningais pagrindais, vienodomis teisėmis. Kompromisus bet kokiais klausimais, tur būt, teks daryti abiems pusėms, bet status quo bent jau bus vienodas.
Dabar apie “žvėris valstybės”. Tema kita, bet labai jau susijusi su mano plėtojama. Tai kiek gi kainuoja elnias, briedis, šernas ar zuikis medžiotojui? Ir čia prasideda išvedžiojimai: hektarai dalinami iš boniteto koeficiento, bla… bla…bla… Daug visko, nėra vieno. Nėra skaičiaus! Nėra pagrindinio atsakymo – konkrečios kainos. Juk kai Tamsta nueini į turgų ar parduotuvę, Tamsta klausi pieno litro kainos ir gauni atsakymą: tiek ir tiek eurų, o ne pardavėjo pusvalandinį aiškinimą apie “ganyklos hektarų aukštį virš jūros lygio padaugintą iš vidutinio to rajono karvių primilžio riebumo”. Neįdomus Jums tas santykis. Tamsta klausi kainos pinigine išraiška, gauni konkretų atsakymą ir tada darai sprendimą: nori pirkti ar ne. Tai kodėl neatskirti sąvokų ir medžioklės ūkyje. Taip taip, medžioklės ūkyje. Jūs gi patys tik ką šaukėte, kad žvėris valstybės. Tuomet ir nemedžiojantis valstybės pilietis turi turėti naudą iš šalies medžioklės ūkio, o ne vien medžiotojų klubo atstovas ar medžiojantis žemės/miško savininkas. Naudą, kuri pasireikštų mūsų mokesčiais už sumedžiotus konkrečius žvėris. Norit skaidrumo medžioklėje? Pradėkim nuo mokesčių skaidrumo. Bet kuris Lietuvos pilietis, pagooglines internete, turi rasti konkretų atsakymą: licenzija briedžiui, elniui, stirnai, šernui (ir t.t.) tam tikro rajono savivaldybėje kainuoja x eurų. (Jei ką: licenzija ir limitas tai dvi atskiros sąvokos)
Dabar gi, vien graudūs verkšlenimai: kiek mokesčių klubui sumokėta, kiek šautuvai ir amunicija kainavo, kiek kukurūzų išpilta ar šnapso ir benzino pro šoną prapilta. Bet tai - tik medžiotojo išlaidos susijusios su jo medžiokle ir nieko bendro su žvėries kaina neturi. Statistiniam Lietuvos piliečiui tai neįdomu. Jam įdomu, kiek konkrečiai kainuoja, pavyzdžiui, briedis?
Ir ne tik briedis. Mano nuomone, konkreti piniginė išraiška turi būti nustatyta visiems medžiojamiems gyvūnams: ir lapei, ir ančiai. Nuo 0 iki maksimalios reikšmės. Priklausomai nuo medžiojamojo gyvūno gausumo toje savivaldybėje, jo daromos žalos kitoms ūkio šakoms, savivaldybės atstumo nuo didžiųjų miestų (nes ten medžiotojų sankaupa didžiausia) ir kitų galimų priežasčių. Bet kaina turi būti išreikšta tik skaičiumi, o ne jokia ten mistine formule.
Baigei medžioklę, surašei laimikį į medžioklės lapą, susimokėjai už sumedžiotus gyvūnus. Sumedžiojai ir neįrašei laimikio - Tamsta esi vagis! Ne veltui senoji žodžio “brakonierius” reikšmė – “miško vagis”.
Ką tai duos? Atsiras aiškumas. Nemedžiojančiam Lietuvos piliečiui ir kiekvienam medžiotojui. Nes net ir 20 kartų padidinus mokestį už dabartinį leidimą naudoti medžiuojamuosius išteklius, briedžio kaina nepaaiškėja. O kai kaina paaiškės, žiūrėk, ne kiekvienas ir norės tą briedį ar antį šauti. O ir mokesčių, aš manau, Lietuvos valstybė už savo turtą gaus daugiau. Galutiniam rezultate atsiras tas skaidrumas.
Valstybė gaus savo pinigus už sumedžiojamus gyvūnus ir medžioklės teisę valstybinėje žemėje ir miškuose, nemedžiojantys žemės/miško savininkai galės teikti prašymus savivaldybėms gauti medžiotojų sumokėto medžioklės teisės mokesčio dalį, atitinkančią turimų hektarų skaičiui. Tai yra – atskirkime mokesčius už medžiojamus gyvūnus ir už medžioklės teisę. Tai visai skirtingi dalykai.
Medžioklės teisė. Ne teisė medžioti, (Teisė medžioti suteikiama ir medžiotojo bilietas išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, atitinkantiems šiuos reikalavimus: 1) sulaukusiems 18 metų; 2) baigusiems medžiotojų mokymo kursus ir atlikusiems 1 metų stažuotę pagal Aplinkos ministerijos nustatytą programą, išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentus, kuriems pagal jų mokymo programas buvo dėstomi medžioklės pagrindų kursai; 3) išlaikiusiems medžioklės egzaminą pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką ir programą.), o medžioklės teisė, kurios gabar galiojančiame Medžioklės įstatyme ne tik apibrėžimo, bet net ir sąvokos nėra. O turėtų atsirasti. Hipotetinis pavyzdėlis:

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 18:14


Tarkim, Dobilas Kopūstaitis, medžiotojas, ūkininkas, turintis 15 ha nuosavos žemės ūkio paskirties žemės nuomoja iš kaimynų, draugų, giminaičių dar 100 ha. Juos dirba, kasmet deklaruoja dirbamą žemę Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Reiškia, atitinkamai norėtų juos ir “saugoti nuo šernų”. Ėėė… ne! “Saugoti”, tai yra medžioti pagal dabar galiojantį Medžioklės įstatymą jam negalima. Įstatyme numatyta tik nuosava žemė. Teisinga? Mano manymu ne.
Dar vienas aspektas. Ne į temą, bet susijęs. Šiandien, dažnai, ne savo žemę ūkininkas dirba panaudos teise, Tai yra realiai moka nuompinigius tikrajam žemės savininkui, tik valstybė negauna savo mokesčių dalies. Atsiradus sąvokai “MEDŽIOKLĖS TEISĖ” valstybė laimėtų dar kartą, atsirastų poreikis neslėpti nuomos (o ne panaudos) fakto. Arba žemės/miško savininkas, nuomodamas sklypą, nuomos sutartyje pasiliktų medžioklės teisę sau. Nesiplėsiu, protingas ir taip supras: padidėtų žemės rinkos vertė, suaktyvėtų nekilnojamo turto rinka. Laimėtų visi.
Kas turėtų kontoliuoti medžioklės teisę? Tur būt, rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai. Jie – valstybinės įstaigos darbuotojai, su nustatytomis piliečių priėmimo valandomis, nustatytais terminais per kiek laiko turi pateikti atsakymus į užklausas ir, pagaliau, vengiantys viešų-privačių interesų konflikto. Jie – nesuinteresuotoji pusė. Į juos turėtų kreiptis žemės/miško savininkas pateikdamas savo nuosavybę ir nuomojamą turtą patvirtinančius dokumentus. Dar paprasčiau, jei Aplinkos apsaugos departamentas sudarytų sutartį su Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl dalinimosi informacija. Kadangi su pastarąją susiduriu kasmet teikdamas paraišką, galiu paliūdyti, kad ji dirba tikrai puikiai ir elekroninė paraiška yra pakankamai informatyvi: matosi visi pareiškėjo sklypai, tikslūs žemėlapiai, kokiu pagrindu dirbama žemė (nuosavybė, panauda, nuoma) ir t.t. Pareigūnui, gavusiam, tarkim, Dobilo Kopūstaičio prašymą išduoti leidimą medžioti “Šerno kumpio” medžioklės plotų vienete tetruktų kelias dienas patikrinti duomenis ir išduoti metinį leidimą. Kodėl metinį? Nes duomenys NMA kasmet atnaujinami ir gali keistis. Tas pats ir su kontrole medžioklėje.
Aš, žemės/miško savininkas, noriu, kad tiek mano, tiek medžiotojų klubo teises ir pareigas vienodai reguliuotų valstybė ir jos oficialus atstovas, o ne sovietiniais laikais atsiradęs medžiotojų būrelis.
Tai štai kodėl aš nemedžioju savo žemėj. Todėl, kad galiojantys įstatymai niekaip neužtikrina ir negina mano teisų. Todėl aš ir nesikreipiu į mano nuosavybėje medžiojančius kitus žmones, nes labai nenoriu likti “durniaus vietoje” ir po 30 metų atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę matyti tų komunistuojančių žmonių pašaipias veidų išraiškas.
Lietuvos piliečių teises reikia sulyginti! Visą kitą rinka išlygins.
Tai tiek.

vytalis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 18:39


Vilnietis

Jūs ponas žemės savininkas pats ir parašėt kodėl nemedžiojat.
;matyti tų komunistuojančių žmonių pašaipias veidų išraiškas.
Į veidrodį pažiūrėkit ir nuspręskit, o į ką jūsų veido išraiška panaši.

Anonimas


# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 18:47


Kai kurie būreliuose medžioja tarkim 30 m. Per mokesčius, pašarus, investicijas į infrastruktūrą ir tt., yra išleidę tarkim 10000_30000€. O pilietis pernai įsigijęs 15ha iškart nori būti pilnateisiu lygiaverčiu narių. Pats pamastyk ar tai logiška?

Anonimas


# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 19:16


Anonimas
O tai mėsa atmetus kiek lieka, vieni pliusai:rašot visiškai nesąmones, prie ko čia pašarai? Dar suskaičiuokite kiek prabangių batų suplesete😆😆

Anonimas


# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 19:25


Ilgainiui turi brangti pati medziokle, aisku per nuomos mokesti. Tada bagoti zemes savininkai bus kvieciami i klubus, nes jie gales sumoketi didesnius mokescius. Nebus klausimu kas kiek investavo per 30 metu, atsiras rinkos salygos medziojantiems. Kazkodel kai visur kitur galioja rinkos salygos cia liko pamirsta. Del to biednykai ir bijo bagotesniu ir savininku, nes juos isstums is apsestu poziciju. Ne sita tai kita valdzia pakoreguos ta situacija, ir vilnietis zemes savininkas su savo eurais gales pats issirinkti medzioti savo zemeje su nepatinkanciais kolegom ar kazkur kitur, kur jis laukiamas...

aidokas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 19:42


Anonimas 18:47

Nu ir sujuokinai su savo 30metų išlaidom O tu pažiurėk kiek tas 15 ha kainuoja. Ir čia reikia sumokėt ne per 30 metu o čia ir dabar. Taip kad prisėsk, pailsėk su tokiom išlaidom O jei jau tas 15 ha juokinga tai paimkit koki 100 ha ir paskaičiuokit jos kainą. Garantuoju jūsų klubas nesumokės tiek mokesčiu per 100 metu kiek ji kainuoja

Anonimas


# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 20:19


Autorius biski ir gerokai nusitampo kaikur i lankas ...pagal tave iseina jeigu nuomojiesi patalpas gali savininkui reiksti teises i nuosavybe nors tu esi tik nuomininkas?? Cia apie tuos 15ha paties ir nuomojamus 100ha kuriuos dirbate kai sneka pakrypo apie istatyma kur galima medziot tik savo nuosavoje zemeje logikos nulis ir is situ pachmielingu sneku darosi aisku kad priezastys kodel nemedziojate yra tik jumyse o ne isgalvotose istorijose kokie "komunistuojantys" klubu nariai blogi ajajai buhuhu koks vargas nuskriaustas.

Anonimas


# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 20:23


Nu ir kiek tie 15ha kainuoja kurie buna nedirbami arba kuriuos dazniausiai perkami pelkynuose sazalynuose uz centus poto per gerus giminaicius ar draugelius zemetvarkoje persikele i derlingas vietas...turiu pazystamu zemetvarkoje tai papasakoje kokie ten pezpridelai su tom zemem vyksta

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 02:32 - Redagavo: Gediminas


Porai nusivylusių medžiokle draugų, aktyviai keliant į visas medžiotojų grupes savo svajones, kaip, jų nuomone, turėtų būti medžiojama Lietuvoje, noriu pasidalinti nuoroda į LMS "Gamta", puslapį, parodantį, kad medžiotojus vienijančios (ir ginančios) organizacijos nelieka nuošalėje, svarstant aktualius ir opius medžiotojams klausimus. Labai tikiuosi, kad neliks ir toliau, bei aktyviai gins savo narių, bežemių, ir mažažemių (kokių tarp Lietuvos medžiotojų - didžioji dauguma!), lygiaverčių bei lygiateisių LR piliečių, medžiojimo teisę, ir, kad jų vykdoma "akcija", tikslu: "mano nuosavybėje - MANO ir žvėrys" - nepavyks. Manau, kad yra (ir bus rastas) įmanomas, visapusiškai apsvarstytas ir aptartas, visiems vienodai priimtinas sprendimas, nesugriaunant esamos (manau, gan gerai veikiančios ir valdomos) klubinės (asociacijų) sistemos, kurioje medžioja didžioji dauguma žemių ir miškų savininkų, dėl keleto iš jų, ja nepatenkintų. Tikėkime ir pasitikėkime LR Seimu, Vyriausybe, AM ir jos ministru, kad jų sprendimai bus naudingi Lietuvos gamtai, gyvūnijai bei teisingi ir priimtini visiems medžiotojams !
https://www.lmsgamta.lt/?p=2102&fbclid=IwAR0syPMRF mjuzSrsRjwVekEipmQX0iXlzk0cvcr7hWnpMNlxc0Y3A9XKdcA

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

brudas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 02:39


gins savo narių, bežemių, ir mažažemių

Gediminas

Jūs čia beveik kaip Volodia Leninas pavarėte

Nepatogu kai vaikai į kaimyną panašūs....

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 06:30


kad jos dar negina, jos niekada nieko negynė tik mokesčius iš mūsų rinkosi ir ES lėšas įsisavino

anonimas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 11:30


forester,brudas ir kt. nuosavybės sergėtojai kiek savo žemės turite

forester99
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 11:39


anonimas

forester,brudas ir kt. nuosavybės sergėtojai kiek savo žemės turite

Duomenis renkate ar šiaip cekauna?!

brudas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 12:02


anonimas
mums visiems 2 kvadratiniai garantuoti, tai galima sakyti, kad tiek turiu.

Nepatogu kai vaikai į kaimyną panašūs....

anonimas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 12:21


nesuprantu turite daug ir norėtumėte medžioti savo žemėje,ar turite po 3h ir norite susireikšminti kaip didieji žemvaldžiai

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 13:21


brudas
Jūs parašėte 2 PUIKIUS pastebėjimus !
Gal ir ne visai, kaip Leninas, bet..., kaip išsisukti, šiuo atveju, be jo, jei nuosavos žemės teturiu tik tiek, kiek kartais (ją, svetimą (!) pakapsčius) patenka į panages. Kiek iškrapštau (išvalau) iš po jų - tiek ir turiu ..
Čia, kartu ir atsakymas ir į antrą pastebėjimą apie kv. metrus - jie irgi ne mano ir kažkas turės man juos iš savininko nupirkti, bet ir tada jos neturėsiu, o ji (žemė) mane "turės", gal kaip trąšą ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 13:29


Gediminas

Esu, kaip čia pasakius, lengvam šoke. Sunku net patikėti, kad kažkas pagaliau pradėjo drąsiai, proaktyviai ir su konkrečiais, racionaliais pasiūlymais reikštis medžioklės klausimų teisėkūroje. Šaunuoliai MS Gamta.

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 13:41


Gediminas
Gerbiamas Gediminai, negi jūs nuoširdžiai galvojate kad ūkininkai yra visa griaunantis žmonės? Kad mes norim viską sunaikinti? Tikrai ne, mes to nenorim, mes kaip tik norim kai kuriuos medžiotojus pristabdyti., nes ne visur viskas taip gražu kaip jūsų nupiestame klube ir pasaulyje. Būkit ramus užteks visiems vietos medžioti. Ūkininkas Ira ukiskas žmogus jis visada supranta kad jai kažką sugriauni tai teks statyt iš naujo ir tai tikrai nebus pigiau, bet visi žinom ir tai kad iš senos k... Mergaitės nepadarysi. Taigi nebijokime permainų! Nes dabar toks įspūdis kad kai kurie bijo kontrolės, dėlto ir garsiai šaukia mat buvo pripratę prie senų sovietinių tvarku kai namo tuščiom nepareidavo nesvarbu kur dirbdamas😉mintį turbūt supratot. 6

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:19 - Redagavo: Gediminas


Anonimas
negi jūs nuoširdžiai galvojate kad ūkininkai yra visa griaunantis žmonės? Kad mes norim viską sunaikinti?
Patikėkit, Gerb. Kolega, tiktai, nuoširdžiai taip negalvoju . Nors "žemės, kartais, turiu tik panagėse", bet TURIU begalę gerų draugų - ūkininkų, tad jokios baimės, kaip bepasisuktų "įstatymų karuselė", dėl savo medžiojimo poreikių (kurie tikrai nėra orientuoti į mėsą, jos kiekį, ar trofėjų gausą) - neturiu jokios .
Skaudu dėl kolegų, ypač pagyvenusių, pensininkų, kurie galimai praras tokia galimybę (bent pasivaikščioti miške su šautuvėliu), nes draugų ar giminių, tarp žemvaldžių neturi, kaip ir pinigų, o medžiotojo genai dar šaukia į miškus ir laukus . Dėl to čia ir "kariauju" su tokiais pareiškėjais - "MANA žame, MANA žvėrys", duokit man krūvą pinigų ir medžiokit Jaunimas - taip, jei panorės, užsidirbs ir nusipirks, o pagyvenusius, bent trečdalį (!) LT medžiotojų - belieka tik po "velėna" pakišti ...
mes kaip tik norim kai kuriuos medžiotojus pristabdyti., nes ne visur viskas taip gražu
Sutinku, dėl "gražumo", "kiekvienoje tautoje yra išsigimėlių" (rusų patarlė), bet nesutinku, kad "pristabdyti" reikia TIK medžiotojus. Gal net atvirkščiai, nes jau prie dabartinių sąlygų, kai kolektyvas solidariai moka išteklių mokestį, yra "ūkininkų" (tikras, nesenas kolegos pasakojimas, norit tikėkit, norit - ne!), šį sezoną, personaliai sau, na gal šeimai, susimedžiojo per 20 šernų ir dar reikalauja bent kelis elnius leisti, asmeniškai jam, sumedžioti .
Kas lieka kitiems kolektyvo nariams, ne ūkininkams?! Kas bus, kai kolektyvas, dabar dar kažkiek jį sustabdantis, dėl ko jis žiauriai pyksta, bus išardytas, o už išteklius mokėsime vienetinį, žvėries mokestį?! Nenoriu blogai apie vien ūkininkus kalbėti: yra, buvo ir bus tokių gobšuolių ir "bežemių" tarpe, ir kitoje pusėje, bet esama medžioklės sistema, manau, dar pakankamai juos kontroliuoja, o kas bus ją sugriovus ?! Permainų aš nebijau ir pritariu, kad jos, kai kur (gal daugiausia susireikšminusių miestiečių galvose) reikalingos, bet jas reikėtų daryti gerai apgalvojus, pamatuotai, o ne rėkiant - MANO..., nes sugriauti, kaip sakot, galima greitai, o atstatyti... ...
Pagrindinis mano noras ir siekis, šiame "šaršale", yra TAI, kad tos "pertvarkos", pirmiausiai būtų naudingos Lietuvos gamtai, faunai ir florai, o toliau jau matysim kurie čia iš mūsų geresni ar blogesni jos mylėtojai (?!) - turtingieji ar biedniokai ... O gal ir visi, vienodai geri ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:27


Duomenis renkate ar šiaip cekauna?!
Jei jau taip nenustygstate vietoj norėtume šniuriukais pasimatuoti.Tik iš kart sakau dokumentus ant stalo o ne viena boba sakė.pažiurėsme kas ten per buože vilniovska esi.

.


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:30


Gediminas
Tai priimsit mane i savo bureli?

.


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:31


T.y. Klubą

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:35


Gediminas
# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:19
Juokas juokais, bet dar visai padorus ūkininkas papuolė su gana nemenku, bet vidutiniu apetitu. Esu matęs išreikštą norą savo žemėje medžioti daugiau žvėries, negu jo sumedžioja visas būrelis kartu paėmus...
Per tuos savo norus ir rietenas reikia faunos gerovės nepamiršti, o tai visų mūsų pareiga ir tikslas.

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:37


Tai priimsit mane i savo bureli?
Valiulio mėgstamiausias klausimas....

Anonimas


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 16:59


Gediminas
Nū jo abiejjose barikadų pusėse Ira visokiu bet visokių ir reikia gyvent linksmiau. Matot kada jūs sakot ūkininkai turčiai man piktas nes aš savęs neskaitau turčiųm. Kol ūkiai kai sugriuvo irgi visi pergyveno kad dabar bus betvarkė bet su laiku susitvarkė viskas visai neblogai. 😉

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 17:07


.
Tai priimsit mane i savo bureli?
T.y. Klubą
Tikrai ne, nes per daug (net žiauriai daugiau už mane!) žinot ir išmanot, tai ką aš tada ten veiksiu, nebeturėdamas kur savo "trigrašio įkišti" ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

.


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 17:31


Net jei 30ha turiu, vistiek nepriimsit?

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 17:58


.
Net jei 30ha turiu, vistiek nepriimsit?
NE! Net jei ir 9630 ha. turėtumėt, nes mes DVIESE, ten niekaip neišsiteksim ... Vienintelis šansas - palaukti kol aš numirsiu ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

.


# Atsiuntė: 14 Sausis 2021 18:03


Oho, jus kaip koks Joveri Museveni, jau.

. 1 . 2 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 13
Narių - 1 [ danas_hunter ]
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2021