miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)


www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Indianapolis / Naujas (galimas) medžioklės įstatymas
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 69 . 70 . >>

Autorius Žinutė
Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:02


Jau ilgą laiką vyksta ginčai: kaip išpildyti medžiotojų-žemės savininkų teises į medžioklę, kaip išsaugoti žvėrių gausą ir įvairovę, o logiško sprendimo ar tiesiog gairių kaip nėra, taip nėra. Todėl, kaip ir žadėjau kitoje temoje, pabandysiu pateikti savo mintis ir vizijas kaip galėtų atrodyti medžioklės įstatymo projektas. Tai nebus paties projekto pasiūlymas, tai tik vizijos, kokiais principais galėtų būti organizuojamas ir administruojamas medžioklės ūkis Lietuvoje. Jūsų visų konstruktyvi kritika, mintys ir pasiūlymai, gal būt, leistų atsirasti pokyčių prielaidai ir, gal būt, taptų naujo įstatymo gairėmis.
Taigi. Esame patinėje (be išeities, be sprendimo) situacijoje. Medžioklės vyksta, daugumą medžiotojų esama tvarka lyg ir tenkina, o visuomenę, dalį medžiotojų (ypač jaunų ir beklubių) ir miškų-žemių savininkus - ne. Reikia kažko kito. Miškų-žemių savininkų poreikiai irgi skiriasi: vieni nori medžioti savo ar Tėvelių žemėje, kiti nori pinigų už medžiokles savo žemėje. Jei 100-hektarių lūkesčiai bent dalinai pildosi, turintys 99 ha ir mažiau paniekinamai vadinami trihektariais ir dažnai siunčiami ... tolėliau. O jei kas turi 100 ha, tik jo žemėje medžioja du ar daugiau klubų, tai jis nuo gimimo nenusisekėlis.
Prievolė priimti į klubus 100-hektarius akivaizdžiai prieštarauja Asociacijų įstatymui ir toks demokratinių principų pamynimas irgi nedaro garbės mūsų valstybei. Mūsų sumokėti mokesčiai už medžioklės išteklių disponavimą paskęsta biudžete, jų naudos nepajuntam nei mes, medžiotojai, nei gyvūnija, nei ūkininkai. Už duomenų pateikimą sąvadui sumokėti mūsų pinigai dingsta neaišku kur, neaišku kam.
Šiuo metu medžiotojus klubuose vienija tik klubų teisės į medžioklės išteklių disponavimą tam tikrame ploto vienete. Turi Tamsta klubą be medžioklės plotų, niekam Tu neįdomus. Panaikins Tamstos klubui leidimą medžioti tuose plotuose, ir vėl Tamstos klubas niekam neįdomus. Gi šitam pačiam forume pakankamai dažni skundai dėl susiformavusio medžiotojų klubų vadovų arogancijos ir įvairių neteisybių. Tai, kad aš šiandien puikiai medžioju, nereiškia ir įstatymas man, įstatymų nepažeidinėjančiam piliečiui, negarantuoja, kad taip bus ir rytoj, kad rytoj aš neatsidursiu rypuojančių būryje. Išvada: reikalingi nauji principai, reikalingi visiškai nauji santykiai.
Kaip aš tai įsivaizduoju? Manau, kad naujai tvarkai reikalingi trys kertiniai akmenys: nauja medžioklės mokesčių sistema, Aplinkos apsaugos ministerijos kažkurio padalinio administravimas ir internetas.
Visoje Lietuvoje medžioklės plotai galėtų būti suskirstyti į 1000 – 10 000 ha ploto vienetus, kurių ribos eitų aiškiomis takoskyromis: kelias, upė, ežero krantas. Aplinkos apsaugos ministerija (AAM), kaip ir dabar galėtų vykdyti žvėrių apskaitą (gal būt kartu su miškininkais) ir skirstyti licencijas kanopiniams žvėrims kiekvienam medžioklės ploto vienetui. Pasitelkus Elektroninius valdžios vartus (EVV) ir sukūrus interaktyvų Lietuvos žemėlapį nebūtų sunku matyti kiek kokių licencijų skirta konkrečiam ploto vienetui, ką ten galima sumedžioti. Taip būtų išvengta medžioklės plotų smulkinimo, kas padėtų išsaugoti kanopinių žvėrių populiacijas, o kai kur medžioklės plotai būtų net sustambinti.
Kanopinių žvėrių licencijos galėtu būti perkamos iš valstybės tų pačių EVV pagalba. Pirmumo teisė, be abejonės turėtų atitekti žemės savininkams. Tuo pačiu licenciją kanopinių žvėrių medžioklei įsigijęs žemės savininkas prarastų galimybę gauti atlygį už žvėrių padarytą žalą. Licencija kanopinių žvėrių medžioklei konkrečiam ploto vienete galėtų būti atitikmuo ir dabar naudojamam medžioklės lapui, tik, kadangi gyvenam XXI amžiuje, visa informacija apie licenciją (ir tuo pačiu leidimą medžioklei konkrečiam ploto vienete) galėtų būti perkelta į elektroninę erdvę, pvz. tuos pačius EVV.
Kiek užbėgau į priekį, todėl grįšiu nuo pradžių. Ties visais teiginiais, atkreipkite dėmesį, specialiai naudoju žodį galėtų, o ne turėtų. Taigi, pagrindinės tezės, galėtų:

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:03


1. Licencijos medžioklei galėtų būti skirstomos į kanopinių žvėrių licencijas ir smulkiosios faunos medžiokles licencijas. Šios dar skirstomos į asmenines (skirtas tik vienam medžiotojui), kolektyvines (pvz.: medžioklės vadovas-licencijos pirkėjas ir dar 2 jo pakviesti medžiotojai) ir varymines (pvz.: medžioklės vadovas-licencijos pirkėjas ir dar 24 pakviesti medžiotojai). Licencijų kainos, be abejo, galėtų skirtis priklausomai ne tik nuo medžiojamo žvėries rūšies, bet ir nuo medžiotojų skaičiaus. Tai yra asmeninė licencija galėtų būti brangesnė bent 2 kartus;
2. Pati licencija kanopiniam žvėriui sumedžioti galėtų apimti dvi sąvokas: tai ir leidimas medžioti tos rūšies individą, galiojantis elektroninėje erdvėje, ir tokia pati kaip dabar plastmasinė detalė tik su papildomu brūkšniniu kodu, susiejančiu ją su anksčiau minėtu elektroniniu leidimu. Tai paprasta ir nebrangu. Be to su jomis visi jau mokam elgtis;
3. Licencijos medžioklei galiotų tik tos rūšies medžiojimo terminais, kuriuos ir toliau reguliuotų MT;
4. Smulkiosios faunos medžioklės licencijų skaičius konkrečiame medžioklės plote galėtų būti reguliuojamas derinant medžioklės ploto ir medžiotojų santykį. Įsivaizduokim: vienam medžiotojui galėtų tekti apie 100-500 ha priklausomai nuo medžioklės ploto boniteto. Tokia taisyklė ribotų medžiotojų ir medžioklių kiekį;
5. Pirmumo teisė įsigyjant licenciją, be abejonės turėtų atitekti žemės savininkams, kurių nuosavybė patenka į tą konkretų medžioklės plotą. Tuo pačiu licenciją kanopinių žvėrių medžioklei įsigijęs žemės savininkas prarastų galimybę gauti atlygį už žvėrių padarytą žalą, netektų teisės ir į išmoką už medžioklę pačiam priklausančiame žemėje ar miške. Pirmumo teisė taip pat galėtų būti suteikta medžiotojams išsinuomavusiems žemę ar mišką iš savininko medžioklei ir užregistravusiems nuomos sutartį Registrų centre. Žemę ar mišką išnuomoję savininkai turėtų netekti ir galimų išmokų už jų nuosavybės naudojimą medžioklei, kadangi jau ir taip gautų sutartą nuomos mokestį. Galimai pirmumo įsigyti licenciją eiliškumas būtų nustatomas pagal savininko ar nuomotojo valdomą hektarų skaičių, šį galimai dar dauginant iš nustatyto koeficiento pagal bonitetą;
6. Surinkti mokesčiai galėtų būti paskirstyti į 3 fondus: 1) Žvėrių padarytos žalos ir medžioklės plotų fondas, kurį administruoti galėtų Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA). Žala galėtų būti kompensuojama, pvz., kartą metuose pagal sezono metu gautas ūkininkų paraiškas dėl laukinių žvėrių padarytos žalos. Paraiškų kontrolę lengviausia vykdyti irgi būtų NMA. Taip pat galima kažkokia išmoka nemedžiojantiems žemės- miško savininkams už medžioklės plotus, kurių smulkiosios faunos medžiokles licencijas pardavinės valstybė; 2) Gyvūnijos rekreacijos fondas, kurį administruoti galėtų AAM. Galėtų būti skelbiami konkursai inkilų, lizdaviečių, druskos laižyklų (ar panašiai) įrengimui ir priežiūrai, kanopinių žvėrių reaklimatizavimui, o už atliktus darbus atlyginama konkursų laimėtojams; 3) valstybinio medžioklės administravimo išlaidos (licencijų gamyba, kontrolė ir t.t.). Pagrindinė mintis: surinktų mokesčių administravimas turėtų būti maksimaliai viešas ir skaidrus;
7. Medžioklės eiga. Tie patys EVV. Banko pagalba prisijungus prie EVV, sukurtoje medžioklės paskyroje, susirandi savo išpirktos licencijos langą ir elektroniniu būdu deklaruoji savo bei poros svečių medžioklę. On-line mato gamtosaugininkai, mato policija. Kadangi medžioklė nėra slaptas dalykas, apie vykstančią medžioklę galėtų žinoti ir kolegos medžiotojai, ir visuomenė. Viskas vieša ir skaidru. O tai ir papildomos kontrolės galimybė. Apie medžioklės rezultatus medžiotojas atsiskaitytų toje pačioje elektroninėje paskyroje, taisyklėse numatytu terminu;
8. Licencijų kainos. Skaudus klausimas. Medžioklė tikrai brangtų, bet tai būtų pateisinama jei sumokėtų mokesčių administravimas taptų skaidrus. Be to tai taptų ir saugikliu, kad vienas medžiotojas nesupirks visų licencijų rajone. Tai jam taptų finansiškai skausminga ir neracionalu. Net jei supirktų, neišmedžiotų, o tai ir vėl gi padėtų gausinti žvėrių populiacijas.

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:04


Galima licencijų kainas susieti su valdomos žemės-miško dydžiu, tai yra kuo didesnį ha skaičių valdo medžiotojas, tuo labiau pinga jo perkama licencija. Aritmetinės formulės sudarymas gultų ant išrinktosios, įstatymų rengiamosios valdžios pečių;
9. Šernai. Jie arba taip pat licencijuojami, arba priskiriami prie smulkiosios faunos medžioklės licencijų. O štai veterinarinių normų laikymasis - problema. Tektų Veterinarijos tarnybai teikti (galimai mokamą) paslaugą pačiai įsirengiant ir kontroliuojant visus standartus atitinkančias šernų lupyklas, arba dalintis šia rinka su dabartiniais medžiotojų klubais, jau turinčiais įrengtas lupyklas, duobes, šaldytuvus ir t.t, ir galinčiais už savo nustatytą mokestį suteikti šią paslaugą. Tarp kitko, šernų licencijavimas, gal būt, padėtų kontroliuoti medžiokles ir veterinarinių reikalavimų laikymasį;
10. Medžiotojų klubai. Tie, kurių narius dabar sieja tik teisė į medžioklės išteklių naudojimą, natūraliai išnyktų. Tie, kurie turi susikūrę kažkokią infrastruktūrą, užgyvenę nekilnojamą turtą ar transporto priemones galimai išliktų. Visgi, gal būt atsirastų ir nauji, pagal konkretų interesą susieti medžiotojų klubai (pvz.: paukščių medžioklės mėgėjai, bebrininkai, tam tikrų veislių šunininkai ir t.t.);
11. Medžiotojų draugijos. Nežinau, bet manau, kad tokios, kokios yra dabar, išnyktų. Arba turėtų atrasti naujas veiklos sritis ir tapti patraukliomis medžiotojams. Perkėlus medžioklės administravimą į elektroninę erdvę dabartinis sąvadas taptų nereikalinga atgyvena, todėl ir po 15 EUR kaulyti iš medžiotojų nebūtų už ką. Gal būt galėtų ir toliau organizuoti mokymus būsimiems medžiotojams.
12. Ūkininkai ir miškų savininkai. Gal būt atrastų naujas veiklas: medžioklės bokštelių statybą ir nuomą. Norintys apsaugoti savo kultūras nuo žvėrių daromos žalos galimai būtų suinteresuoti patys statyti bokštelius ir kviesti pažįstamus ir nepažįstamus medžiotojus. Tokios nuomos kainas sureguliuotų rinka. Bet kokiu atveju, žvėris valstybės, o bokštelis palaukėj - savininko;
13. Naujos Medžioklės taisyklės turėtų (!) atsirasti lygiagrečiai su naujuoju Medžioklės įstatymu ir jį atitikti. Nuo naujo MĮ ir naujų MT priėmimo iki įsigaliojimo galėtų būti ne mažesnis nei vienerių metų terminas, kad kiekvienas medžiotojas turėtų daugiau nei pakankamai laiko susipažinti su nauja tvarka ir pasiruošti;
14. Tokia tvarka neabejotinai būtų palanki internetiniams medžiotojų forumams. Vietoj dabartinių tarpusavio rietenų ir betikslių įžeidinėjimų atsirastų naujų pažinčių ieškojimas. Tuo pačiu kistų ir beskaitinėjančių forumų svečių-nemedžiotojų nuomonė apie medžiotojus;
Be abejo šios galimos idėjos kritikams kils nemažai klausimų, kaip galėtų būti sprendžiamos vienos ar kitos iš naujos tvarkos kylančios problemos. Tikiuosi į šiuos klausimus Jums atsakyti diskusijos eigoje, jei tokia gausis. Diskutuokim!
P. S. Nesmerkim labai šiuo metu galiojančios tvarkos. Kaip bebūtų, atsiminkim, kad būtent dabar galiojanti tvarka padėjo apsaugoti, atstatyti ir pagausinti kanopinių žvėrių populiacijas, kūrė mūsų tradicijas. Tiesiog ji išsisėmė ir jau neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, todėl galvokim kokia ji turėtų būti. Diskutuokim, kritikuokit mano siūlomą tvarką arba siūlykit savo. Bet kokiu atveju būtų žymiai geriau jei naujos idėjos kiltų iš medžiotojų gretų, o ne būtų nuleistos iš viršaus biurokratų, su kuriomis nespėtumėm nei susipažinti, nei pakritikuoti. Norėtusi, kad naują tvarką kurtų medžiotojai, o ne veterinarai ar dar kažkas.

Pagarbiai,

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:18


Vilnieciui,

Norejau paklausti - ar jus tikrai medžiotojas? Kiek kartu per metus medziojate?

Medziotojas28
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:20


Vilnietis

O pats gal busi tas naujasis keistas aplinkos ministras???

Festina lente...

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:26


Anonimas
Medziotojas28
Pralinksminot, Kolegos!
Ne, ne! Aš tikrai nei naujasis, nei senasis aplinkos ministras. Tai ne mano nosiai...
Medžioju labai aktyviai. Daugelis pavydėtų tų galimybių, kuriomis naudojuosi aš.

DEDE
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:30


tai kas gi medziotu medziokles ploto vienete?

Dega stogas - 01
Dingo stogas - 02
Važiuoja stogas - 03
Alkani medžioja...sotūs rašo forume.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:32


Vilnieciui

Pats rasai, kad kanopiniu ir kitu zveriu gauseja. Tai ko tau truksta? Bardakelio, drumsto vandenelio ir, bunant valdzioje, medziokles plotu persidalinimo galimybes. Visi, kas tikrai nori, randa galimybe medzioti Lietuvoje.

DEDE
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:34


4. Smulkiosios faunos medžioklės licencijų skaičius konkrečiame medžioklės plote galėtų būti reguliuojamas derinant medžioklės ploto ir medžiotojų santykį. Įsivaizduokim: vienam medžiotojui galėtų tekti apie 100-500 ha priklausomai nuo medžioklės ploto boniteto. Tokia taisyklė ribotų medžiotojų ir medžioklių kiekį;
1000 ha yra vienas bebrynas, medziokles ploto bonitetas zemas, tai tada butu tik 2 licencijos, dviem zmonems uzsiimti smulkiosiso faunos medziokle medziokles vienete?
Ar tarkim kiskiu ar plesrunu medziokle varant laukuose, kaip cia susirinktu norintieji? Kas vadovautu ir organizuotu?

Dega stogas - 01
Dingo stogas - 02
Važiuoja stogas - 03
Alkani medžioja...sotūs rašo forume.

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:40


DEDE
Medžiotojai!
Taip pat ir Jūs, jei iš valstybės asmeniškai išsipirktumėt, pavyzdžiui, licenciją stirninui. Jūsų licencija (leidimas sumedžioti stirniną) galiotų iki medžioklės taisyklėse numatytos datos arba iki stirnino sumedžiojimo.
Suprantu, sunku greitai suprasti. Tiesiog pabandykit laikinai pamiršti esamą tvarką. Minėjau, kad tai būtų visiškai nauji santykiai.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:44


DEDE

Neklausinekit, nes tikrai prades griauti per ilgus metus sukurta tvarka, leidusia issaugoti ir gausinti fauna.
Kazkaip dvelkia kiausialastemis.

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:50 - Redagavo: Vilnietis


DEDE
Dabartinė tvarka numato, pvz. zuikių medžioklės ribojimus. Panašūs ribojimai ir išliktų: pvz., tam tikram ploto vienete AAM skirtos tik 2 ar 4 zuikių (o gal varyminės) medžioklės licencijos tam tikram terminui. Paprasto aukciono ar tiesiog kas pirmas pateiks elektroninę paraišką būdu nustatomas licencijos pirkėjas. Jis gi automatiškai tampa ir būsimos medžioklės vadovu. Na, o jau susikviesti norinčius medžioti jo problema. Licencijos kainą jis greičiausiai išdalins visiems zuikių medžioklės dalyviams. Jei nieks nenorės pas jį atvažiuoti, tai irgi jo problema. Pinigai valstybei sumokėti, zuikiai patenkinti...

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:51


Skamba patraukliai siuolaikiskai. Sedziu prie PC, pyst isigyju licencija tam tikram gyvunui sumedziot, uzsipildau kazkokius dokumentus internetu ir nedzioju. O kur vieta bendravimui su kolegomis ir tradicijom? Kas medziotoja skatins bendraut ir burtis i kolektyvus? Ar mes jau daaugom iki pakankamos savimones burtis i organizacijas ir klubus. Ukininkas uzimtas zmogus, o panasu kad jam bus suteikta daugiausia teisiu medziot. Jei neliks organizaciju kurios populiarins huberto sventes, populiarins tradicijas ar naujas sunu veisles?

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:52


Skamba patraukliai siuolaikiskai. Sedziu prie PC, pyst isigyju licencija tam tikram gyvunui sumedziot, uzsipildau kazkokius dokumentus internetu ir nedzioju. O kur vieta bendravimui su kolegomis ir tradicijom? Kas medziotoja skatins bendraut ir burtis i kolektyvus? Ar mes jau daaugom iki pakankamos savimones burtis i organizacijas ir klubus. Ukininkas uzimtas zmogus, o panasu kad jam bus suteikta daugiausia teisiu medziot. Jei neliks organizaciju kurios populiarins huberto sventes, populiarins tradicijas ar naujas sunu veisles? Kur bus vieta tradicijoms ir kulturai?

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 16:55


Anonimas
Tikrai ne paprastas medžiotojas atsakingas už organizacijų išlikimą. Jos turi rūpintis tinkamai atstovauti medžiotojų interesus ir būti patraukliomis medžiotojams. Tik tuomet jos turės teisę gyvuoti ir klestėti.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:06


Paskaičius, susidaro nuomonė, kad medžios pagrindinai tik žemės savininkai-markizai Karabasai ir tie, kurie turi dauuuuug pinigelių. Paversime hobį verslu, kurį valdys markizai Karabasai ir kuris bus prieinamas tik turtingiesiems.......žingsnį žengei-mokėk, šerna nusilupti nori-mokėk, įlipti į bokštelį-mokėk, nes jis markizo Karabaso, o tu neturi teisės jo pasistatyti pamiškėje, nes ten taip pat karabaso suarta iki griovio krašto, licenzijas išpirks turtingieji su markizais Karabasais ir dar paskui sugalvos perpardavinėti, markizai Karabasai kviesis savo pažįstamus ir nepažįstamus medžiotojus pasaugoti jų laukų irgi už mokestį ir taip toliau ir panašiai.......
Prie to pačio: pasiūlykime žemvaldžiams dar ir iš lėktuvų, kurie virš jų žemės praskrenda, rinkti mokesčius.
Šie visi pasiūlymai prasilenkia su valdančiosios partijos viena iš programos dalių- mažinti socialinę atskirtį ;)

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:12


Anonimas
O kur vieta bendravimui su kolegomis ir tradicijom? Kas medziotoja skatins bendraut ir burtis i kolektyvus? Ar mes jau daaugom iki pakankamos savimones burtis i organizacijas ir klubus.
Nesupraskit neteisingai. Jūsų klubo nieks neišformuoja. Jei jis draugiškas, gyvybingas ir, dieve duok, turtingas, jis ir toliau gyvuos! Pvz., 25 klubo nariai šiuo metu medžioja po 7-8 stirninus per sezoną. Atitinkamai 5-7 klubo nariai perka 5-7 kolektyvines stirnino medžioklės licencijas ir toliau bendrauja bei draugiškai medžioja. Daug maž panašiai ir su kitomis medžioklėmis.

MrHunter
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:13 - Redagavo: MrHunter


Atsiprašau, kolega, bet man čia visiški paistalai. Pirmiausia teigiate, kad medžiokle šiuo metu nepatenkinti ūkininkai, žemės savininkai ir visuomenė. Tad anot Jūsų, reikia viską padaryt taip, kad medžiokle būtų patenkinti visi, išskyrus pačius medžiotojus. Vadovaujantis tokiomis taisyklėmis, medžiotų patys turtingiausi, galintys įsigyti tas licenzijas, o ir tradicijų neliktų. Labai primena kai kurių JAV valstijų taisykles. O kaip žinom, Amerikoj ŽUDOMA dėl malonumo, o ne medžiojama, vadovaujantis tradicijomis.
Kažkaip įtartinu metu atsirado šita tema, todėl turiu blogą nuojautą..

"Don't be afraid to see what you see" - R.Reagan

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:19


Anonimas
Paskaičius, susidaro nuomonė, kad medžios pagrindinai tik žemės savininkai-markizai Karabasai ir tie, kurie turi dauuuuug pinigelių.
Nemanau. Jie turi ir kitų reikalų.
Nežiūrint to ši idėja man kilo beskaitant anonimų, besiskundžiančių dėl pažeistų žemvaldžių teisių ir nepriimamų į esamus klubus, pasisakymus. Jei dar nepastebėjot, atkreipiu Jūsų dėmesį: taip, socializmas jau baigėsi! Švenčių už dyką ir toliau mažės, nežiūrint koks bus MĮ.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:22


As tikrai nesmerkiu naujos vizijos, ji man netgi patinka. Tik truputeli baiminuosi del licencijos kainu, ar istengsiu nusipirkti stirnino, serno ar elnio licincija. Ar neliksiu uznugari turtingesnio? Juk turtingumas pats savaime neuztikrina kad zmogus medzios geriau nei biednas. Naujas istatymas turi uztiktint tai kad bus geriau gamtai valstybei ir zmogui. Ir zenkliai geriau nes pakeist tvarka kainuos is mano kisenes. Dar noretusi kad istatymas skatintu gyva bendravima. Kad nebutu zveries pagerbimas atliekamas vien tik forumuose

MrHunter
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:23


atkreipiu Jūsų dėmesį: taip, socializmas jau baigėsi! Švenčių už dyką ir toliau mažės, nežiūrint koks bus MĮ.

Matot, kolega, jei atidžiau stebėtumėt pasaulyje vykstančius procesus ir poslinkius, žinotumėt, kad kaip tik, gyvenam neoliberalizmo, globalizmo pabaigos pradžioje Tad nestumkit į istorijos paraštes socializmo, su kurio šūkiais į valdžią išrinktas buvo ir tas pats Obama

"Don't be afraid to see what you see" - R.Reagan

Petras
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:24 - Redagavo: Petras


Vilnietis
Aplinkos apsaugos ministerija (AAM), kaip ir dabar galėtų vykdyti žvėrių apskaitą (gal būt kartu su miškininkais
AAM neatlieka apskaitos. Apskaitą turi atlikti mediotojai. Ar mediotojai atlieka apskaitą?
Tiek priraši apie tai, kaip visi norintys medžios ir nieko apie medžiotoj paruošimą. Mano manymu didiausia problema yra draugijose. Jos kepa sau narius, kurie paskui moka nario mokestį. Kodėl niekam nekyla klausimų apie tai, kad į mediotojų kursus ateina 18 žmoni, o į egzaminą ateina 42 žmonės. Visi išlaiko. Paskui tokie medžiotojai reiškia pretenzijas, kad nėra kur medžioti. O gal pirma reiktu sutvarkyti medžiotojų paruosimą? O gal reikėtu draugijas eleminuoti iš egzaminų ir saugaus elgesio patikrinimo komisijos?
Jūsų keistos žinios- sąvadas yra nemokamas. Ką Jūs sumokate draugijoss, tai yra mokestis draugijai ir su sąvadu tai neturi nieko bendro.

"Kurtuvėnų", "Ginkūnų" medžiotojų būreliai (Šiauliai)

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:31


MrHunter
Taip, tai paistalai. Visų mūsų visi pasisakymai visose temose visuose forumuose yra paistalai. Apie mano minėtų nepatenkintujų priekaištus esamai tvarkai nuomonę Jūs galite susidaryti paskaitę respublikinę spaudą ar šį forumą, kuriame ir pats, jei neklystu, aktyviai reiškiatės.
Savo mintį grindžiu tuo, kad geriau visi paaukosim po kažkiek pinigėlių, nei prarasim viską. Akcentuoju sumokėtų mokesčių skaidrumą. Pagaliau, pagrindinis laimėtojas, aišku, taptų valstybė. O valstybė - tai Jūs, aš ir mes visi.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:32


Ir dar, gal kasnors galetu pasakyti kokie tikslai keliami siam istatymui. Ko galima tiketis, pe keliu metu kai jis prades veikti? Kokia elementari vizija? Kas bus sutaupyta, pagerinta, ar koks rezultatas pasiektas?

MrHunter
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:34


Šis forumas, ar straipsnius parašę (arba nusipirkę greičiau) yra tik vienetai. Vėl išeitų taip, kad mažuma primeta taisykles daugumai, o tai labai primena seną gerą taktiką, kurią naudoja ir šeimos sampratos keitėjai.

"Don't be afraid to see what you see" - R.Reagan

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:40


Anonimas
Tik truputeli baiminuosi del licencijos kainu, ar istengsiu nusipirkti stirnino, serno ar elnio licincija.
Atkreipkite dėmesį, aš niekur nenurodžiau jokių kainų.
Manau kainas turėtų nustatyti išrinktoji valdžia. Ir ne tik nustatyti, bet ir jas pagristi, tai yra paaiškinti kam bus panaudoti surinkti mokesčiai.
Spėju, kad raguotas elnias nekainuotų kelių eurų. Bet ir dabar Jūs, tur būt, nemedžiojat vienas. Nieks netrukdytų keliems medžiotojams susimesti ir įpareigoti vieną išpirkti licenciją ir visiems vadovauti medžioklei. Jei Jūsų tarpe atsirastų vietinis žemės savininkas - bonusas Jums.

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:47


Petras
Taip, šiuo metu tai yra problema. O kaip ją siūlote spręsti Jūs?
Mano sugalvotos tvarkos atveju kandidatas į medžiotojus bent jau galėtų prognozuoti savo galimybes medžioti.
Jūsų keistos žinios- sąvadas yra nemokamas. Ką Jūs sumokate draugijoss, tai yra mokestis draugijai ir su sąvadu tai neturi nieko bendro.
Ne. Tai Jūsų žinios pasenusios. Pvz. Vilniuje šiuo metu pateikti duomenis sąvadui gali ir ginklų parduotuvėje. Aišku ne už ačiū.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:48


Jei kalba eina epie kelis eurus o ne tukstancius, (kas butu rinkos apie kuria kalbama kaina) manau kad viskas gerai. Taip patikintas miegosiu ramus zinodamas kad niekas is manes hobio neatims ir nenupirks per prievarta. O ir savininka manau rasim, del bonuso. Aciu vilnieciui. Beje atkreipciau i petro teisingas mintis apie nezabota nariu kepima. Bur nedziotoju kiekvieno musu teise, bet nereikia jokios dirbtinos itaigos tam.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:51


Vilnieciui,

Kiek, tavo manymu, turi kainuoti raguotas elnias, rainuotas eserys, kuokstelis čiobrelių, kibirelis rudmesiu. Tu nesuvoki i kur tu visus klampini.

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2016 17:51


Medziotoju kursus galetu rengti atatinkami atestuoti juridiniai asmenys, bet egzaminavimas turi but centralizuotas. Beto manau kad asociacija kurios pajamos susijusios su medziotoju tai yra nariu skaicium, turetu buti atskirta nuo naujo medziorojo kepimo proceso.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 69 . 70 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 6
Narių - 0
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2018