miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)


www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Medžioklė / KLUBŲ IR BURELIŲ VIDAUS TVARKA
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 30 . 31 . >>

Autorius Žinutė
sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 11:25 - Redagavo: sauliuksas


Idomu butu pasidalinti nuomonemis apie klubuose galiojancia tvarka.kaip pavz. isduoduomi medziokles lapai ,apie medziojima su sunimis venam ar keliems medziotojams ,kokios kyla problemos ar nesusipratimai pasiskirstant tarp grupiu.

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Sigitas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 17:47
Manau tikslinga yra surašyti ir pasitvirtinti vidaus tvarkos taisykles, kurios apspręstu medžiojimo, darbadienių, svečių ir t.t. tvarką. Tada neiškiltu ginčų tarp būrelio ar klubo narių. Tokias vidaus tvarkos patvirtintas taisykles manau turi nedaugelis Lietuvos būrelių ar klubų.
Jei kas turite tokias vidaus tvarkos taisykles prašome paskelbti šioje diskusijoje.

laukinis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 17:50


Taip tokios taisykles tikrai parvestu klubams ypac musu..... zinau, kad musiskiai perskaitys sia zinute,bet vistiek neprisils jiems.....

laukiniz@gmail.com

Prezidentas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 17:51


Jei laikytis to kas užprotokoluota susirinkimuose - nereikia ir vidaus taisyklių. O turi būti galima viskas ką leidžia įstatymas.

______________________________________________
<<<Vieni kalba apie medžioklę - kiti gi medžioja...>>>

Sigitas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 17:57


Prezidentas
Aišku, taisyklės turetu gimti priimtu sprendimu pagrindu, viską apibendrinant.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 18:40


Prezidentas
ar nebuna taip ,kad kas leidziama vieniems kitiems buna neprieinama.pavz.elnių medziokleje ar medziokleje kur reikalingos licenzijos?

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Prezidentas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 18:55


Pasikartosiu:
Viskas priklauso nuo to - yra kolektyvas ar UAB-as.

______________________________________________
<<<Vieni kalba apie medžioklę - kiti gi medžioja...>>>

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 19:00


Prezidentas
tada kokia pas jus tvarka elniu medziokleje ir kiek jusu klubas gauna licenziju,kaip jos panaudojamos?uz atsakyma lieku dekingas

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Prezidentas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 19:18


sauliuksas
Elnius mes labai taikiai pasidaliname, nes penki metai kaip negaunam.

______________________________________________
<<<Vieni kalba apie medžioklę - kiti gi medžioja...>>>

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 20:31


Prezidentas
jo geras budas nesipikti

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 22:38 - Redagavo: Gediminas


Prezidentas
O turi būti galima viskas ką leidžia įstatymas.
Tikrai ne visi reikalai numatyti įstatymuose ar įstatuose, todėl visai reikalingos Vidaus tvarkos taisyklės. Jos priimtos visuotiniame susirinkime, o pakeitimai ar papildymai daromi irgi tik visuotinių susirinkimų nutarimu, taigi "vsio zakonno". Sutikite, kad paprasčiau turėti aktualių nutarimų santrauką, o ne vartyti protokolus. Kartais net kelių ar keliolikos metų senumo. Nors mūsiškės gal ir nelabai tobulos, nes priimtos neseniai, bet bandysiu jas įdėti. Gal kam bus įdomu, o mums gauta kritika padės jas tobulinti.


"Tvirtinu"


MEDŽIOTOJŲ KLUBO "XXXXXX" VIDAUS TVARKOS
TAISYKLĖS1. Bendroji dalis
1.1 Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Įstatymais, Medžioklės taisyklėmis, Medžiotojų ir žvejų draugijos įstatais, klubo įstatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais norminiais aktais.


2. Teisė medžioti

2.1. Medžioti, klubo nuomojamuose plotuose, turi teisę kiekvienas klubo narys, sumokėjęs nustatytus klube mokesčius už einamus metus iki grudžio 1-os dienos.
2.2 Kiekvienas klubo narys, suderinęs su medžioklės vadovu (pirmininku, pavaduotoju ar valdybos nariu), turi teisę pasikviesti į medžioklę svečią (us). Kviečiantis į medžioklę svečią (us) klubo narys į klubo kasą (iždą) moka 20 litų mokestį už kiekvieną svečią pakviestą į tos dienos medžioklę.
2.3. Vadovauti medžioklei, medžioti individualiai ir tam tikslui gauti iš klubo pirmininko medžioklės lapus turi teisę tik klubo narys, turintis 3-jų metų medžiotojo stažą bei esantis klubo nariu ne mažiau 3 metus.
2.4. Medžioklių vadovus planinėms (variminėms) ir kitoms medžioklėms paskiria klubo valdyba, savo nutarimu.

3. Etikos normos

3.1. Tarpusavio santykiai tarp klubo narių grindžiami draugiškumo, pagarbos vieni kitiems, tolerancijos ir savitarpio supratimo principais, neatsižvelgiant į klubo narių visuomeninę ar turtinę padėtį.
3.2. Jeigu klubo narys medžioklės metu (ar po jos) įžeidžia kitą klubo narį ar svečią žodžiu ar veiksmu, jis yra įspėjamas medžioklės vadovo (pirmininko, ar valdybos nario) ir tai dienai iš medžioklės pašalinamas.
3.3. Neetiškas klubo nario elgesys svarstomas artimiausiame klubo valdybos posėdyje, kuriame nutariama, kaip toliau elgtis su etikos pažeidėju (įspėti, pareikšti papeikimą, pašalinti iš klubo narių ar pan.). Kol nėra priimtas galutinis spręndimas dėl poveiko priemonių, pažeidusio etiką veikla klube ir dalyvavimas medžioklėse sustabdomi.

4. Taisyklių laikymasis

4.1. Klubo nariai griežtai laikosi galiojančių Medžioklės Lietuvos respublikoje taisyklių.
4.2. Užfiksavus minėtų taisyklių pažeidimą padariusius klubo narius, kiekvienas klubo narys privalo pranešti apie tai klubo pirmininkui ir valdybai. Žinojęs apie pažeidimą, bet nepranešęs apie jį klubo narys yra laikomas pažeidėjo bendrininku ir traukiamas atsakomybėn kartu su juo
4.3. Už grubius Medžioklės taisyklių pažeidimus (medžioklę šaudant žvėris iš automašinų, apšviečiant juos a/m žibintais ar prožektoriais, medžiojimą nesilaikant medžioklės terminų, neturint licencijų ir pan.), klubo nariai šalinami iš klubo, o medžiaga apie pažeidimą perduodama Aplinkos apsaugos agentūrai administracinei ar baudžiamajai bylai kelti.


5. Faunos apsauga

5.1. Visi klubo nariai privalo rūpintis medžiojamosios faunos išsaugojimu ir apsauga nuo brakonierių.
5.2. Dalyvauti klubo valdybos rengiamose biotechninėse priemonėse ir reiduose ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Nedalyvaujantiems faunos globos ir apsaugos renginiuose, klubo valdybos nutarimu, gali būti skirtos piniginės nuobaudos, 50 Lt. už nedalyvautą kartą, ar skiriama atlikti papildomus darbus.
5.3. Klubo nariai privalo rūpintis medžiojamosios faunos bandos reprodukcija ir selekcija, nešauti į trofėjinės brandos nepasiekusius briedžius, elnius, stirninus, jei jie yra medžiojami, o šernų medžioklėse į motinines pateles ar kuilius reproduktorius.
5.4. Drausmingumui sustiprinti įvedamos sekančios, klube galiojančios, nuobaudos:
a. už sumedžiotą ar sužeistą ir žuvusį perspektyvų briedį, elnią – 200 litų, stirniną – 100 litų, arba nušalinimas nuo medžioklių 6 (už stirniną - 3) mėnesiams.
b. už sumedžiotą ar sužeistą ir žuvusią motininę kiaulę ar kuilį -100 litų, arba nušalinimas nuo medžioklių 3 mėnesiams.
5.5. Apie visus atvejus, kai sumedžiojamas nemedžiotinu laikomas žvėris, medžioklės vadovas privalo informuoti klubo pirmininką ir valdybą, kurie priima nutarimą dėl nuobaudos taikymo. Jei medžioklės vadovas bando nuslėpti nemedžiotino žvėries sumedžiojimo faktą, jis baudžiamas tokia pat nuobauda, kaip ir žvėrį sumedžiojęs medžiotojas.

6. Medžioklės dokumentai

6.1. Medžioklės lapus, užregistruotus pas kasininką (iždininką), saugo, išduoda medžioklės vadovams, tvarko jų apskaitą ir už juos atsako klubo pirmininkas.
6.2. Medžioklės vadovas privalo ne vėliau, kaip per 5 dienas po medžioklės, užregisruoti pas kasininką panaudotus medžioklės lapus ir įnešti į klubo kasą už medžioklę surinktus pinigus, po to, su kasininko atžyma apie atsiskaitymą, lapas gražinamas pirmininkui.
6.3. Medžiojant palaukime ar individualiai, kai medžioklės lapo galiojimas ilgesnis, atsiskaitoma per 5 dienas pasibaigus jo galiojimui. Atsiskaitant už medžioklės lapus į kasą įnešami ir pinigai už panaudotas licencijas bei sumedžiotus nelicencijuojamus žvėris. Už licencijas atsiskaito medžioklės vadovas ar jas gavęs asmuo. Jų apskaitą tvarko klubo pirmininkas.
6.4. Medžiojant palaukime ir individualiai, medžioklės registruojamos klubo sodyboje saugomame Medžioklių registracijos žurnale, nurodant medžiojimo datą, vietą, medžioklės objektą ir medžiotojų pavardes.
6.5. Medžioklės varant žvėris rengiamos kartą per savaitę, tykojant – valdybos nutarimu.

7. Klubo lėšos


7.1. Klubo nario mokesčius ir jų dydžius nustato visuotinis klubo narių susirinkimas. Esant papildomoms, nenumatytoms išlaidoms valdyba gali paskelbti tikslinį lėšų rinkimą.
7.2. Nuo 2003 m. sausio 1 d. klube nustatomi diferencijuoti mokesčiai laikantis principo "kas daugiau medžioja ir naudojasi medžioklės produkcija – tas daugiau ir moka".
7.3. Stojamasis klubo nario mokestis – 2000 litų, privalomas visiems stojantiesiems išskyrus klubo narių šeimų narius (tėvus, vaikus, sutuoktinius), išskirtinais atvejais, už ypatingus nuopelnus klubui, nuo mokesčio gali atleisti visuotinis klubo susurinkimas.
7.4. Kiti mokesčai nustatomi sekantys:
- kasmetinis mokestis medžiotojams – 100 litų.
- kasmetinis mokestis nedirbantiems senatvės pensininkams ar invalidams - 50 litų - dalyvavimo medžioklėje mokestis klubo nariams – 5 litai. - svečio dalyvavimo medžioklėje mokestis - 20 litų. - mokestis už panudotas licencijas ir sunaudotą produkciją – pagal sekančius įkainius: briedis (patelė, jauniklis) – 120 Lt.; elnias (patinas) – 120 lt., patelė, jauniklis – 60 Lt.; šernas – 25 Lt.; stirninas (stirna) – 25 Lt..
( kai žvėris parduodamas ir pinigai įnešami į kasą – už licenciją nemokama )
7.5. Jei medžioklėje dalyvaujantis svečias sumedžioja vertingą trofėjinį žvėrį, jis privalo sumokėti į klubo kasą pusę, klubo valdybos nustatytos, trofėjaus vertės. Nesutikus sumokėti – tofėjus lieka klubo nuosavybe.
7.6. Kokiems tikslams panaudojamos klubo lėšos, valdybos siūlimu, nustato visuotinis susirinkimas.
( Tekste panaudoti terminai – "palaukimas" ir "planinė" atatinka - "tykojant" ir "varant".)

Taisyklės priimtos visuotiniame klubo "XXXXXX" narių susirinkime 2002 m. rugsėjo mėn. 20 d., pataisytos ir pakeistos 2005 m. rugsėjo 28 d. susirinkime.Susirinkimo pirmininkas

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

dratas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 22:47


O man patiktu prie tokiu vidaus nutarymu medzioti.Tiesa pasakius tik antra kart susiduriu su istatais,nors savo burelio nesu mates ar girdejes.kad tokie yra

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 22:57


Dekoju uz galymybe susipazinti su jusu klubo taisyklemis.jau dabar matosi ,kad yra esminiu skirtumu ,bent jau mokesciu politikoje.

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 22:59 - Redagavo: Gediminas


dratas
Tai ne įstatai. Įstatai visai kas kitą, o čia vidaus dokumentas papildantis tai kas nenumatyta įstatuose ar kitur...
Sauliuksas
Verčiamės, kaip išmanome... Kai kurie punktai apie drausmę buvo būtini, nes ankstesnė valdyba ir pirmininkas buvo "įteisinę" betvarkę ir nepagarbą...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:03


Gediminas
norejau paklausti ar jusu klubo plotai paskirstiti grupems ar pavz.tokioje medziokleje kaip lapiu individuali imanoma medzioti visame medziokles vienete.

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

dratas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:04


Gediminas
supratu,tik netaip issiriaiskiau

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:07


sauliuksas
Yra 3 grupės, tačiau plotai paskirstyti tik priežiūrai ir apsaugai. Medžioti galima visur, bet apie reikia informuoti grupės vadovą, kad žinotų kas jo teritorijoje vyksta.

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:10


Gediminas
tada viskas liukssu tokia tvarka vienas malonumas medzioti

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:13


sauliuksas
Ačiū . Tik manau sulauksiu ir kritikos, bei kitokių nuomonių. Jų irgi laukiu.

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Sigitas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:18


Tad reikia daugeliui būrelių turėti pritaikytas visų interesams ir poreikiams vidaus tvarkos taisykles. Nebus tada konfliktų tarp senų ir jaunų (dažniausiai kartų konfliktas), neiškils ginčų ir nesusipratimų. Tad raginkite savo vadovus ir tarybų narius tai padaryti, bei patys dalyvaukite savo vidaus įstatymo kūrime.

petras
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:21


Gediminas
saunuoliai. labai noreciau jus susitikti, manau butu apie ka pakalbeti. viliuosi, kad atvyksite i MEETA. TIESA, meeto ORGANIZATORIAMS, GAL GALETU KOKIU YDOMIU TEMU PARUOSTI. mes kaiptik norime vidaus taisykles kurti. jei galima pasisemti patirties is jusu- butu naudinga.

"Kurtuvėnų", "Ginkūnų" medžiotojų būreliai (Šiauliai)

medziotoja
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 17 Gruodis 2006 23:44


petras
TIESA, meeto ORGANIZATORIAMS, GAL GALETU KOKIU YDOMIU TEMU PARUOSTI. o bus kam klausyti, kiek pamenu praeita meeta visi tik kalbejom....

petras
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 00:21 - Redagavo: petras


medziotoja

taciau manau, kad turetume ir mes tobuleti. pries galetume ka reiksmingo nuveikti. Pvz. issikelti idejas, tikslus, aptarti priemones manau, kad visai smagu ir naudinga butu HUNTER.LT peraugti is pasikalbejimu puslapio i svaresne organizacija kur butu galima ne vien pasikalbeti ar pasidalinti savo ispudziais, o ir apginti savo narius nuo EU ir LT biurokratu ar taip nesuprantanciu zmoniu, kad yra dar ir medziokles ukis ir cia zmones planuoja ir kuria, o ne siaip mesos pasimedzioja.. kodel ne?

"Kurtuvėnų", "Ginkūnų" medžiotojų būreliai (Šiauliai)

Rolas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 11:43


Gediminas

Norėčiau paklausti:
1. Kaip klube apskaitomos lėšos gautos baudų, ar svečio mokesčio pavidalu?
2. Ar Jūs teikiate metines pelno mokesčio deklaracijas?

____________________________________
Aš ir praeitam gyvenime buvau medžiotojas...
http://www.medziokle.org

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 14:43


Rolas
1. Lėšos apskaitomos labai orginaliai: į žiniaraštį rašome mokėtojo pavardę, įnašo pavadinimą - medžioklės mokestis, svečio mokestis, kiaulės mokestis, sumą ir parašas.
2. Tai kad pelno neturime... Finansinius metus dažniausiai baigiame su minusu (skolomis). Be to metinė klubo lėšų apyvarta 12 - 15 tūkst., t. y. labai jau menka, tad ir deklaruoti nėra ką.

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Briedis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 14:55


Gediminas
Jusu taisyklese mokestis uz briedzio patina per klaida praleistas, ar jo tiesiog nera?

..............................................................
Tiesa kaip moteris - nuoga gražiausia

Darius
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 15:04


Gediminas, saunios tos Jusu vidaus taisykles O kad pas mus taip butu............

sauliuksas
tada viskas liuks su tokia tvarka vienas malonumas medzioti

100 % sutinku su sauliukso nuomone!

petras

......peraugti is pasikalbejimu puslapio i svaresne organizacija kur butu galima ne vien pasikalbeti ar pasidalinti savo ispudziais, o ir apginti savo narius nuo EU ir LT biurokratu ar taip nesuprantanciu zmoniu, kad yra dar ir medziokles ukis ir cia zmones planuoja ir kuria, o ne siaip mesos pasimedzioja.. kodel ne?

Pritariu! Gerb. Petrai, galetumete tos organizacijos pirmininkas buti

www.parakas.lt
Baldų, šviestuvų, pakabų bei kitų gaminių gamyba iš ragų.

Prezidentas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 15:13 - Redagavo: Prezidentas


Gediminas
Jei gaunate minėtas pajamas būreliui, tai deklaraciją jau reikia teikti. Nereikia teikti tik už nario mokesčius. Jei deklaracijos teikti nereikia tai reikia rašyti pareiškimą, kad nevykdote veiklos - spec forma.
Pas mus VMI jau šį reikalą tvarkingai paėmus į rankas. Nors teko girdėti, kad kai kuriuse rajonuose ir plotų deklaraciją mokesčiam neteikia.
Beto jei perkate pašarus ir mokate daugiau kaip 250 Lt irgi reikia teikti formą apie B pajamų išmokas. Šį reikalą VMI irgi tikrina. Bet Jei pašarų neperkate, o "mokate pašalpą" savo būrelio nariui - deklaracija atpuola.

______________________________________________
<<<Vieni kalba apie medžioklę - kiti gi medžioja...>>>

petras
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 15:46


Darius
kaip pirmininkas esu labai netikes, nekenciu popierizmo. taciau tikrai manau, kad cia atsirastu rimtu zmoniu

"Kurtuvėnų", "Ginkūnų" medžiotojų būreliai (Šiauliai)

Darius
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 18 Gruodis 2006 15:51


petras
Kiek zinau, popierizmais daugiau uzsiima pavaduotojai

www.parakas.lt
Baldų, šviestuvų, pakabų bei kitų gaminių gamyba iš ragų.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 30 . 31 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 5
Narių - 0
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2020