miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Medžioklė / Medziokles lapas
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 27 . 28 . >>

Autorius Žinutė
Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 12:04


IV. MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI16. Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus:

16.1. medžiotojo bilietą su žyma, įrašyta ne daugiau kaip prieš vienerius metus, apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą (ši žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);

16.2. galiojantį medžioklės lapą;

16.3. galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą, jeigu medžiojama su šaunamuoju ginklu;

16.4. licencijas medžiojamiesiems gyvūnams medžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama;

16.5. medžioklinio šuns kilmės liudijimą arba registracijos taloną ar kitą dokumentą, liudijantį šuns kilmę ar įregistravimą medžioklinių šunų registraciją vykdančioje organizacijoje, jeigu medžiojama su medžiokliniu šunimi.

KEISTA:

2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)

(Žin., 2010, Nr. 144-7379)17. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu (Žin., 2002, Nr. 97-4309; 2009, Nr. 42-1626), išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti.

18. Medžioklės lapai ir licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti medžioklės plotų naudotojams išduodami ir Medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2002, Nr. 84-3667).

19. Medžioti leidžiantis asmuo pirmoje medžioklės lapo pusėje turi:

19.1. įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą, pavardę;

19.2. nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti;

19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui (datos nurodomos imtinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;

19.4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti medžioklės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo).

20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 punktuose nurodytų duomenų, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos nuostatomis, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

21.

KEISTA:

2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)

(Žin., 2010, Nr. 144-7379)Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje. Prieš išvykstant iš medžioklės lape nurodyto medžioklės plotų vieneto arba prieš pradedant sumedžioto gyvūno apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape nurodoma, kiek ir kokių gyvūnų sumedžiota, surašomi panaudotų licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti numeriai. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

22.

KEISTA:

2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)

(Žin., 2010, Nr. 144-7379)Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik medžiojant joje nurodytame medžioklės plotų vienete arba tik tam tikroje medžioklės plotų vieneto dalyje (miške, seniūnijos teritorijoje ir pan.), jeigu tikslus medžioklės plotų vieneto dalies pavadinimas turi būti įrašomas vadovaujantis atitinkamu savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimu, priimtu Medžioklės taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka. Pavadinimą medžioklės plotų vieneto arba jo dalies, kurioje galioja licencija, prieš išduodamas licenciją įrašo atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas asmuo. Licencijos atkarpa turi būti užpildyta prieš išvežant sumedžiotą gyvūną iš licencijoje nurodyto medžioklės plotų vieneto arba prieš pradedant sumedžioto gyvūno apdorojimą priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, išskyrus atvejus, kai medžioja vienas medžiotojas. Individualiai medžiojantis medžiotojas licencijos atkarpą privalo nedelsdamas užpildyti gyvūno sumedžiojimo vietoje, o užpildytos licencijos numerį įrašyti į medžioklės lapą. Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti nesuteikia teisės medžioti neturint medžioklės lapo ir kitų būtinų medžioklės dokumentų. Jei apie sumedžiotus gyvūnus nepažymima medžioklės lape ir licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti atkarpose Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktuose nustatyta tvarka, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai.

23.

KEISTA:

2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)

(Žin., 2010, Nr. 144-7379)Už teisingą medžioklės lapo pirmos pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 19 punkto reikalavimus atsako medžioklės lapą išduodantis asmuo, už antros pusės užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus – medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą licencijos medžiojamajam gyvūnui sumedžioti užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas (arba individualiai medžiojantis medžiotojas). Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 12:47


Medžioklės lapas yra pas medžioklės vadovą. Jei jo nėra medžioklės plotuose, gaunasi medžioklė be medžioklei reikalingų dokumentų - medžioklės lapo. Plius medžioklės vadovas atsakingas už medžioklę. Negi nedaeina?

Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 13:03


T__
Negi nedaeina?
matai visi iesko, kad butu parasyta, jog vadovas net ir sikdamas turi buti plotuose, tol kol vyksta medziokle. O perskaityti ir isigilinti , kaip visus punktus igivendint ir ar imanoma igivendinti nenusizengus kai vadovas sika ne medziokles plotuose, sunku.

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 13:42


Skalis
Jei ką, tai Negi nedaeina? tau netaikiau.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 18:19 - Redagavo: sauliuksas


nereikia gaileti lapu ir bus maziau problemu

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Anonimas


# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 18:34


sauliuksas
nu jo,paskui nebus is ko koncervus su desrom daryti ir pardavineti,ne pacanai viska ispalins

reychico
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 29 Gegužė 2012 19:36


sauliuksas
nereikia gaileti lapu ir bus maziau problemu
Na mano isitikinimu nereiktu 40 lapu 40 desimciai medziotoju. Tada neaisku kas, kada ir kur medzioja. Mano isitikinimu reikia rast aukso viduriuka pvz grupei, valdybos nariai ar panasiai...

reecho
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 06:24 - Redagavo: reecho


na,laikantis MT isvardintu punktu ,ir nesivadovaujant sveika logika,butu galima kiekvienam klube "pakarti" ne viena medziokles vadova.Situacija paprasta-susirenkam medziokles plotuose,susirasom i lapa,issilakstom po bokstus.Artimiausias bokstas i kuri sedama-uz 500m.Tolimiausias,i kuri vaziuoja medziokles vadovas-uz mazdaug 9 km.Nieko tokio,tik,viduryje kelio vadovui yra miestelis,kuris nera medziokles plotai,bet jis jame gyvena,ir gali uzbegti namo pasikt,ar i parduotuve cigareciuO cia kur buve,kur nebuve pasirodo...
Nenoreciau tiketi kad AA del to keltu problema.Turejom ne viena atveji kai atvykus AA nebuvo m vadovo su lapu.Nieko.Paskambino kad atveztu.Po valandeles atveze.O ar jis si.o ar ant mamytes gulejo...niekam neidomu.
Na o mes kolkas tik lietuviai.Principas "rytu krypties",pas mane popierius ir as "didysis" tos dienos zmogus.Niekam to popiergalio neduosiu.O jeigu,neduok dieve,kazkas dar be manes ji tures,tai as nebe vadas.Tokia realybe,kuria visi puikiai zinom

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:14


reecho
Jei miestelis būtų problema, tai per jo centrą pravažiuot negalėtum, o turėtum laukais aplenkt. Jis vistiek įeina į plotų sudėtį.

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:32


klounai. kur parasyta, kad lapo nepakanka, reikia dar vadova prie saves turet, kad lapas galiotu ??? Jei as noriu medziot vienas ? vadovas reikalingas, kai medzioja daugiau kaip du zmones. Vadovas gali buti nebutinai burelio vadovas (faktinis), jis gali buti paskirtis ir kitas asmuo,jei biliete turi medziotoju vadovo kvalifikacija.
pagal jusu logika: jei medziot vaziuoju vienas, turiu lapa,bet vadovo neatsiveziau i paranke - LAPAS NEGALIOJA ? kokie vejai ?

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:42


Anonimas
Nu ir prirašei...

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:49


Anonimas nu pavarei kiek mokejai uz bilieta

cheetah
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:56


jei biliete turi medziotoju vadovo kvalifikacija.

Senai tokiu irasu biliete niekas neberaso. kadangi bilietu buvo prispausdinta daugybe, tai ir likes tas lapelis gale bilieto, o dabar niekas nieko ten nepildo. Pamenu kazkada LZUU (dabartinis ASU) kazkada vykde tokius mokamus kursus medziotoju vadovams parengti, bet viskas tuo ir baigesi.
Gal tikrai medziokles bilieta pirkai?

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 07:57


Anonimas
klounai. kur parasyta,... ...
Čia komentaras parašytas, vadovaujantis "savomis/nuosavomis" m.taisyklėmis? Ar kaip? Ar tik ampulė "žaibo" per didelė pasitaikė?

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 09:50


lapas reikalingas medzioti pagal nustatytas M.T taisykles ir jei reikia pagal burelio vidaus taisykles.kiek suprantu ,daugumoje bureliu vykdoma prevencija ir norima suvarzyti laisvai medziojanciu gretas .tokia nuomone teisinga tik is dalies .kaltas turi buti nubaustas tik tada kai jis padaro nusizengima ,bet ne anksciau .cia kaip patarleje "uz viena lupta desimt neluptu duoda"-reikia lupt nes visvien kazka negero esi padares ....
reikia lupt ta kas prisidirbo, kad kiti turetu is ko pasimokyti ,tada ir bedu bus maziau ,bet bet kokiu atveju tvarka kokia ji bebutu tui buti visiems vienoda ,o ne pagal ranga ...

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:12


20 tmedziokles taisykliu punktas,kas nezinote kas per reiskinys individualiai medziojantis medziotojas. Kas per nesamone,kad turėti tvarkingai uzpildyto lapo nepakanka, o dar reikia ir vadova vestis uz rankos ? jeigu medzioji vienas.

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:16


Anonimas
Mojuoji kumščiais ten, kur nieks nesimuša. Čia kalba ne apie individualias medžiokles.

Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:23


Na matau, kad nebereikalo kai kuriems medziotojams vadovai lapu neisduoda. Jiems aciu turetu tokie sakyti, kad apsaugo juos nuo AA baudu.

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:37


nesupratau.ar ko nedaskaiciau ? Prie ko baudos iskart? Arba as nedaskaiciau, arba jus. As kalbejau apie individualias medziokles (medziotojas medzioja) vienas.O medzioti vienam turint visus (teisingai ir t.t.) supildytus popieriukus niekas gi nedraudzia .

ICU
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:50


Anonimas
Jei perskaitytum tema nuo pradziu, rastum, kad lapa isduoda ne tam, kuris nori medziot, o jo tevui, kuris tingi jau eit net salia pasedet. Jei butu temos autoriui isduodamas lapas- sios temos isvis nebutu uzvesta, kapish?

Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:50


Anonimas
As aplamai taikau. Kai kelinta dien zmones savaip interpretuoja ir filosofuoja taisykles, kurios yra pasikeis negreitai - mazu maziausia juokinga. Kai atvaziuoja AA dalis tu filosofu, kurie gali pasakyti taip ir taip ir pasiusti juos ten ar dar toliau, deda i krumus ir visas bedas uzvercia tos dienos vadovui.
Del paciu lapu isdavimo: burelio pirmininkas yra tas zmogus kuris isduoda lapa surasydamas teisingai pirma puse (nes uz tai baudzia ji), o kas yra antroje puseje ir kas vyksta medziokles metu atsako medziokles vadovas ir jam isesmes giliai pofik. Tad jei kolektyvas nera nutares kitaip - tai lapus gali tureti kiekvienas to burelio narys, bet betkokiu atveju medziokles vadovas yra butinas ar medzioja vienas zmogus ar 101 ir jis yra tas kurio vardas ir pavarde yra irasyta pirmoje lapo puseje.

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

Anonimas


# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 10:53


todel ir as paskaites ziuriu,kad nieko nesuprantu. maniau, kad autoriaus tevukas vadovas, tai ir galvoju, kokios problemos, jei sunus nori pamedziot ???
dabar viskas aisku.

G_T
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 31 Gegužė 2012 21:09 - Redagavo: G_T


Anonimas
Gali gal parasyt bent rajona savo kur medzioji, kad netuok Dieve nepapulciau salia atsistot..nes jauciu kad pagal tave klounai ir tie kurie kampu laikosi..Ir seip patarimas visiems butu ne i tema tik..zmones nu nerasykit jus savo kurtu taisykliu ar istatymu ar ju interpretaciju..nes toks vaizdas susisadaro kad kas trecias "rasytojas-anonimas" skatyt dar neismokes..arba vaikai..nu briedas kazkoks...

reecho
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 1 Birželis 2012 06:20 - Redagavo: reecho


T__
jeigu miestelis ieitu i plotu sudeti ,galetum per ji pereiti vamzdi ant peties pasikabines.Tame ir reikalas,kad,gyvenvietes i medziokles plotu sudeti neieina(bent jau pas mus).Pasidomek.Kad neuzskrist kada nors

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 1 Birželis 2012 06:55


reecho
Neužskrisiu, nes po miestelius su vamzdžiu ant peties nevaikštau. O į plotų sudėtį miestelis įeina ta prasme, kad, jei esi tame miestelyje medžioklės metu (pravažiuodamas, užsukęs į parduotuvę, tulike ar pan.), vistiek skaitaisi esantis tame medžioklės plotų vienete. Tai - paaiškinimas tiems, kas klausė, ar gali tėvukas būt su lapu miestely, o sūnus medžiot tuose plotuose.

reecho
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 7 Birželis 2012 06:48 - Redagavo: reecho


T__
net neabejoju kad nevaikstot,kitaip "vamzdis" " kabetu" kiturNa o jei pas Jus miesteliai "ta prasme" ieina i plotu sudeti-sveikinimaiMes dar nuo tokiu "prasmiu" labai toliTai paaiskinimas,kad sunus/ne sunus,medziodamas ,su savimi neprivalo tureti m lapo,o pasiaiskinimas su ne kuriom strukturom ,geriau tegu skamba taip-tuoj paskambinsiu vadovui ir lapas bus cia.

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 7 Birželis 2012 07:43


reecho
Tingiu ginčytis. Šypsokitės toliau.

ERA


# Atsiuntė: 7 Birželis 2012 07:51


O TAI JAIGU TEVUKAS UZSUKO Y VIENKIEMY ESANTY MEDZIOKLES PLOTUOSE
tai cia irgi skaitosi kad jo nera medziokles plotuose nes 200m iki so dybos kaip ir nemedziojama (lygtais tiek metru)

forester99
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 7 Birželis 2012 08:26


Draudziama:
58.6. medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;[u][/u]
Vadovaujantis sia nuostata(taip manau ir turetu buti siai dienai),tai pasisalinus medziokles vadovui is medziokles plotu medziokle galima testi tik tuo atveju,jei likusieji medziotojai persiraso i kita lapa,kurio turetojas automatiskai tampa medziokles vadovu.Deja,bet nuodienos praktika truputi skiriasi nuo popierinio varianto.
Kazi kodel iki siolei nebuvo pasiulymo pakoreguoti medziokles lapu turini bei pildymo tvarka?
ERA
Jei vienkiemis nera isbrauktas is medziokles plotu,tuomet tamsta galite buti su is deklo isimtu ginklu,kuris neturi buti uztaisytas.Kitaip bus traktuojama kaip medziokle.

T__
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 7 Birželis 2012 09:06 - Redagavo: T__


forester99
Gyvenvietės, vienkiemiai, gamybinės teritorijos, teritorijos, kuriose jų savininkai uždraudė medžioklę, ir visa kita medžioklės ploto vieneto dokumentacijoje yra pažymėtos kaip teritorijos, kuriose medžioklė negalima, už jas neskaičiuojamas mokestis, bet jos įeina į vieneto sudėtį ir neardo jo vientisumo.
Medžioklės vadovas skaitysis esantis tokioje teritorijoje, o ne už medžioklės vieneto ribų.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 27 . 28 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 9
Narių - 0
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2021